Престави се в Господа от коронавирус Йеромонах Йов Морозов от Курска Епархия


На 3 септември 2021, на 70-годишна възраст, от COVID-19 се престави в Господа Йеромонах Йов Морозов от Курска Епархия.

Бог да упокои душата му!

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal