Престави се в Господа от коронавирус Йерей Сергий Муравев от Рязанска Епархия


На 1 септември 2021, на 45-годишна възраст, от COVID-19 се престави в Господа Йерей Сергий Муравев от Рязанска Епархия.

Бог да упокои душата му!

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal