От 1 октомври достъпът до Ватикана само със Зелен пропуск

От 1 октомври достъпът до Ватикана само със „Зелен пропуск“

Архивна снимка.


От 1 октомври влизането във Ватикана ще бъде разрешено само на тези, които имат ватикански или европейски „Зелен пропуск“, чуждестранен зелен сертификат за Covid 19, който удостоверява ваксинацията или възстановяването от SARS-Cov-2, или извършването на бързо молекулярно или антигенен тест с отрицателен резултат за вируса SARS-Cov-2. Това установява наредбата на председателя на Папската комисия на държавата Ватикана във връзка с извънредната здравна обстановка.. Наредбата е резултат от препоръката на папа Франциск към Губернаторсквото от 7 септември, която „да гарантира здравето и благосъстоянието на работната общност, като същевременно зачита достойнството, правата и основните свободи на всеки от нейните членове“ и да „приеме всяка подходяща мярка за превенция и контрол в контекста на спешната здравна ситуация“.

Контролът за достъп до държавата е делегиран на корпуса на жандармерията. „Тези разпоредби – гласи наредбата – се прилагат за граждани, жители на държавата, служители в Губернаторството на града- държавата Ватикана и в различните отдели на Римската курия и институциите към нея, свързани с всички посетители и ползващи услиги“. Единственото изключение се отнася до литургичните чествания „за времето, строго необходимо за извършване на обреда“, при което трява да се спазват здравните изисквания за дистанциране, за използване на лични предпазни средства, за ограничаване на движението и събирането на хора и за специфични хигиенни правила. Накрая, наредбата напомня, че службата „Здраве и безопасност на работниците“ на работното място и на дирекция „Здраве и хигиена“ са упълномощении да извръшват проверки.

Източник: vaticannews.va

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal