Вселенският Патриарх Вартоломей: Правото на религиозна вяра представлява майката на много индивидуални и социални права

In other languages: EL


Ислямът и правата в Европейския съюз „Европейски консорциум за църковни и държавни изследвания“ – Аритотелски университет в Солун

Присъствието на мюсюлманите в Европейския съюз и реципрочната връзка между религиите и правата на човека бяха разгледани на годишната среща на Европейския консорциум за църковни и държавни изследвания, организирана от Юридическия факултет, Катедрата по теология и «Центъра на Жан Моне за храброст „Европейска конституция и религия (и)“»в Аристотелския университет в Солун.

Въпросът за връзката между исляма и правата на човека или религията и правата на човека е в основата на връзката между религията и закона“, отбеляза Вселенският Патриарх Вартоломей в своето послание, с което беше поставено началото на днешното заседание в церемониалната зала на стария Философски факултет на Аритотелския университет в Солун.

Правото на религиозна вяра е майка на много индивидуални и социални права“, добави Патриарх Вартоломей.

Научната среща е разделена на седем сесии по следните теми: „Социален контекст и юридическо признание“, „Мюсюлманите в Европа и ислямския свят“, „Упражняване на правото на религиозна свобода и други културни права от мюсюлманите“, „Религиозна свобода, ислямофобия и дискриминация срещу мюсюлманите“, „Ислямът пред наднационалните европейски съдилища“.

Необходимостта от мирно съвместно съществуване и плодотворно взаимодействие на религиите и културите бе посочена от генералния секретар за гърците в чужбина и на публичната дипломация г-н Янис Хрисулакис, цитирайки исторически периоди, в които „мюсюлмани и християни както и хората от всички религии са формирали мултикултурни и мултирелигиозни общества“, подчертавайки, че „гърците напълно разбират този начин на сближаване и търсят конструктивен диалог“.

Основното условие не е нищо друго освен зачитане на културното разнообразие“, каза г-н Хрисулакис като се позова определено на „двата блестящи символа на вечното съвместно съществуване на народи, култури и религии – Храмът на Света София и Монастира Хора“, подчертавайки необходимостта от зачитане на тяхната уникална универсална стойност и връщане към предишния статут на паметниците – далеч от политическата целесъобразност.

На срещната участват различни учени, религиоведи и религиозни представители.

Източник: makthes.gr

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal