Атинският Архиепископ към учениците: Църквата ще ви подкрепи във всяка нужда, ще изслуша притесненията ви, ще сподели тревогите ви и ще оцени усилията ви. Тя ще бъде топла прегръдка за вас

In other languages: EL


Всеки път, когато започне нещо ново, това е нова възможност. Нови хоризонти, нови пътища се отварят пред вас от днес, за по-задълбочено познаване на нещата и красиво бъдеще” – каза Архиепископът на Атина Йероним в посланието си към учениците и преподавателите по повод новата учебна година.

Към учениците от началните училища

Пожелавам ви да откриете своите таланти, това, което е добро за всички, и да ги развиете“ – каза Предстоятелят и посочи, че „по този начин ще можете да живеете с любов и хармония помежду си, а Христовата светлина ще ви носи радост”.

Към учениците от гимназиите

Църквата е ваш спътник и пътеводител в търсенето ви. Църквата е до вас, за да ви подкрепи във всяка нужда, да изслуша вашите притеснения, да сподели вашите тревоги и да оцени вашите усилия. Тя ще бъде отворена, топла прегръдка, особено за вас деца.” – каза Негово Блаженство Архиепископът.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal