Архиепископията на Америка стартира нов православен онлайн магазин

In other languages: EL


На 7 септември 2021 стартира новият православен онлайн магазин на Архиепископията на Америка, откъдето можете да си поръчате най-различна църковна утвар, стоки, продукти, богослужебна и богословска литература и т.н.

Сайтът има много актуализирани функции, подобрен е потребителският интефейс.

Онлайн магазинът е достъпен на следния URL адрес: orthodoxmarketplace.com.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal