Τηλεγράφημα συμπαράστασης του Οικουμενικού Πατριάρχου για τον σεισμό στην Κρήτη

In other languages: EN – BG


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τω ιερωτάτω Αρχιεπισκόπω Κρήτης
κυρίω Ειρηναίω,
Εις Ηράκλειον.

Επί τη πληξάση την Μεγαλόνησον συμφορά του σεισμού η Μήτηρ Εκκλησία συμπροσευχομένη μεθ’ υμών πάντων επικαλείται την θείαν βοήθειαν και αρωγήν επί τους πληγέντας και ικετεύει τον Κύριον του παντός όπως διαφυλάττη ποιμένας και ποίμνιον από πάσης περαιτέρω δοκιμασίας, χαριζόμενος υμίν πλούσια τα ελέη και τα δωρήματα Αυτού.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος

–––––––––––––––

Φανάριον, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Πηγή: fosfanariou.gr

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal