Προσκυνηματική επίσκεψιν εις την γην της Ιωνίας επραγματοποίησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος και Φιλαδελφείας κ. Μελίτων | ΦΩΤΟ

In other languages: BG


Προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψιν εἰς τὴν γῆν τῆς Ἰωνίας ἐπραγματοποίησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, συνοδευόμενος ὑπὸ τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Διονυσίου Τζίτζιου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καὶ Ἐλλογιμ. κ. Ἀγνῆς Νικολαΐδου, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, καὶ Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, οἱ ὁποῖοι περιηγήθησαν τοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους τῆς Σμύρνης καὶ τῆς Ἐφέσου ἀλλὰ καὶ τὰ σεβάσματα τῆς πίστεώς μας ἐκεῖ καὶ εἰς Ἀλάτζατα, Τσεσμὲ καὶ Κιρκιντζέ.

Τὴν Κυριακήν, 19ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ, μετὰ τὴν Ὕψωσιν, ἐκκλησιάσθησαν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς Σμύρνης, κατὰ τὴν τελεσθεῖσαν ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Θείαν Λειτουργίαν. Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν, ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπαρουσίασεν εἰς τὸ ἐκκλησίασμα τοὺς ἐπισκέπτας τῆς Κοινότητος, καὶ παρεκάλεσε τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον ὅπως ἀπευθύνῃ λόγους οἰκοδομῆς εἰς αὐτό, ὁ ὁποῖος ὡμίλησεν, ἑλληνιστὶ καὶ τουρκιστί, περὶ τοῦ νοήματος τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ σταυρικοῦ ἤθους εἰς τὴν ζωὴν τοῦ Χριστιανοῦ.

Κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐκκλησιάσθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Δέσποινα Μπαλκίζα, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς εἰς τὸ Ἀρχηγεῖον τοῦ ΝΑΤΟ, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος, καὶ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, παρέστη δὲ καὶ ὁ Μέγας Εὐεργέτης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης Ἐντιμ. κ. Μεχμὲτ Μπαστιγιαλῆ.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης, 20.9.2021

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal