Η πανδημία στο επίκεντρο της Σύναξης της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου – Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι εργασίες | VIDEO & ΦΩΤΟ

Η Πανδημία και σημαντικά εκκλησιαστικά και κοινωνικά ζητήματα στο επίκεντρο της Σύναξης της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου

In other languages: BG UA


Στην Κωνσταντινούπολη είναι στραμμένα τα βλέμματα της επικαιρότητας καθώς από χθες, Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε τις εργασίες της η Σύνοδος της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου με το ζήτημα της πανδημίας και τις επιδράσεις της στην εκκλησιαστική ζωή να είναι το κυρίαρχο θέμα στην Α’ Συνεδρία.

Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε ξενοδοχείο της Πόλης, με τις εργασίες να συνεχίζονται σήμερα με την Β’ Συνεδρία η οποία έχει ως θέμα «Η εξαγγελίας του Ευαγγελίου στον ΚΑ’ αιώνα» και την Γ’ Συνεδρία που έχει ως θέμα «Εκκλησία και Σύγχρονος Κόσμος».

Η πανδημία κυρίαρχο θέμα

Κατά την πρώτη συνεδρία τη Σύναξη απασχόλησε το ζήτημα της πανδημίας και το πως αυτή επηρέασε την εκκλησιαστική ζωή. Για τις προκλήσεις της πανδημίας μίλησε ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας ενώ ακολούθησαν οι εισηγήσεις τεσσάρων Ιεραρχών του Θρόνου (Χόνγκ Κονγκ κ. Νεκταρίου, Αυστρίας κ. Αρσενίου, Ιεραπύτνης κ. Κυρίλλου και Αυστραλίας κ. Μακαρίου), με θέμα την εκκλησία στον καιρό της πανδημίας του covid-19, με τους Ιεράρχες να αναφέρονται στις προκλήσεις, τις εμπειρίες και τις λύσεις που κλήθηκαν να δώσουν στις επαρχίες τους.

Νωρίτερα, στην εισαγωγική ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα ζητήματα που ανέδειξε η πανδημία του κορωνοϊου και στο πως αυτά επηρέασαν την Εκκλησία.

«Δυστυχώς κατά το διάστημα τούτο της πανδημίας εμφανίστηκαν πολλοί αυτόκλητοι επαΐοντες οι οποίοι θεώρησαν καθήκον τους να καθορίσουν τα καθ’ ημάς εν ονόματι της δημοσίας υγείας και της προστασίας του κοινωνικού συνόλου. Ούτως, άσχετοι περί τα εκκλησιαστικά, μη ορθόδοξοι και σε ορισμένας περιπτώσεις μη χριστιανοί ή και αγνωστικιστές, προσπάθησαν να επιβάλλουν εις τινάς επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου και όχι μόνο, όθνειας πρακτικάς εις την λατρεία, την παράδοση και την τάξη της εκκλησίας μας. Η κοινωνία σήμερα ευτυχώς έχει αποτεχθεί ότι βιώνοντας τα σημαντικά ζητήματα οφείλουν να ομιλήσουν και να αποφανθούν οι πλέον ειδικοί επιστήμονες«, υπογράμμισε κατά την ομιλία του ο Παναγιώτατος.

ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Έναρξη Συνάξεως της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου – Ομιλία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Posted by Ecumenical Patriarchate on Wednesday, September 1, 2021

Ολόκληρη η ομιλία του Παναγιωτάτου

Οι εργασίες της ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης, 1η Σεπτεμβρίου 

Την έναρξη των εργασιών της Σύναξης της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου κήρυξε το απόγευμα της Τετάρτης, 1 Σεπτεμβρίου 2021, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Στη Σύναξη, που πραγματοποιείται υπό την προεδρία του Παναγιωτάτου,  στην Πόλη, μετέχουν περίπου 130 Ιεράρχες, από ολόκληρη την οικουμένη, και θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στη ζωή και τη διακονία της Μητρός Εκκλησίας, αλλά και ευρύτερου εκκλησιαστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Στην ομιλία του, αμέσως μετά την Ι. Ακολουθία που τελέστηκε κατά την έναρξη των εργασιών της Συνάξεως, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στη δύσκολη περίοδο που διανύει η ανθρωπότητα, κατά τα τελευταία δύο χρόνια, εξ αιτίας των συνεπειών της πανδημίας. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, σημείωσε:

“Εντός του κλίματος της πανδημίας και της εξ αυτής προελθούσης γενικωτέρας συγχύσεως, διεπιστώθη ότι η έννομος τάξις έχει κυριαρχικόν λόγον, ισχυρότερον ακόμη και από αυτόν της ιατρικής. Αντιλαμβανόμεθα βεβαίως ότι, έχοντες ενώπιον ημών τον ιόν COVID-19, ομιλούμεν περί μιάς ιατρικής, της οποίας κεφαλαιώδες αντικείμενον πλέον είναι ένα υπερ-γεγονός, μεγάλαι παγκόσμιοι καταστάσεις, μία πανδημία (με την κυριολεκτικήν σημασίαν της λέξεως), σχετιζομένη προς την δημοσίαν υγείαν και όχι προς την ατομικήν υγείαν ή συμπεριφοράν. Αλλά, τελικώς, η έννομος τάξις είναι εκείνη η οποία λαμβάνει τας κρισίμους αποφάσεις περί των αναγκαίων μέτρων αντιμετωπίσεως της πανδημίας και διαχειρίζεται τα μεγάλα ζητήματα εν σχέσει και προς την Εκκλησίαν, την θρησκείαν και την πίστιν. Συγχαίρομεν τους αδελφούς Αρχιερείς, οι οποίοι κατώρθωσαν να αντιμετωπίσουν τα εκ της νομοθεσίας αναφυέντα εν ταίς  επαρχίαις αυτών προβλήματα, άνευ αποκλίσεως ουδέ κατ᾽ ελάχιστον από των τεθεσπισμένων της πίστεως, των ιερών και των οσίων της Παραδόσεως ημών και των υπό των Ιερών Κανόνων προβλεπομένων.  

Πέραν όμως των νομοθετικών πιέσεων τας οποίας εδέχθη κατά τόπους και κατά καιρούς η Εκκλησία εξ αφορμής της πανδημίας, ήλθομεν αντιμέτωποι και με τάσεις, προσεγγίσεις και ερμηνείας, διδασκαλίας και διακηρύξεις ωρισμένων, κληρικών τε και λαικών, οίτινες δεν αντιμετώπισαν την κρίσιν με νηφαλιότητα, σοφίαν και λογικήν, εμπιστευόμενοι την γνώμην και την απόφασιν της Εκκλησίας, της οποίας η φωνή εκφράζεται συνοδικώς. Μετά πολλής θλίψεως διαπιστώνομεν ότι η κρίσις εργαλειοποιήθη από τον δημαγωγικόν λαικισμόν, την συνωμοσιολογίαν, τας θρησκοληπτικάς και μεταφυσικάς τάσεις και εδημιούργησε μείζονα προβλήματα εις το ποίμνιον, εν μέρος του οποίου, ως μη ώφελε, δηλητηριάζεται υπό αλλοτρίων φωνών και δι᾽ αυτό, επί παραδείγματι, εναντιούται εις την χρήσιν της μάσκας, εις τον εμβολιασμόν και εις την αποδοχήν οιουδήποτε μέτρου διά τον περιορισμόν της εξαπλώσεως του ιού. Εν τω πλαισίω τούτω και, διά να είμεθα ειλικρινείς, η κρίσις ανέδειξε μίαν ποιμαντικήν και θεολογικήν ένδειαν, εδημιούργησε δε και την ανάγκην αναζητήσεως ερμηνευτικών κριτηρίων, επί τη βάσει των οποίων η Θεολογία και η επίσημος διοικούσα Εκκλησία θα αξιολογήσουν, θα αποτιμήσουν και θα ερμηνεύσουν την στάσιν και τας αποφάσεις αυτών περί της πανδημίας.

Συν τοις άλλοις, όμως, ενεφανίσθη και μία μορφή φονταμενταλισμού, όρος ο οποίος χρησιμοποιείται κατ᾽ εξοχήν διά την θρησκείαν και την πίστιν, κυρίως εις τον χώρον της επιστήμης αλλά και γενικώς από τον σύγχρονον τεχνοκρατούμενον πολιτισμόν. Βεβαίως, ημείς γνωρίζομεν τους φονταμενταλιστάς της θρησκείας, των οποίων την αντιεκκλησια-στικήν δράσιν βιώνομεν κατά καιρούς, εξ αφορμής διαφόρων σημαντικών γεγονότων της ζωής της Εκκλησίας, ως επί παραδείγματι συνέβη κατά την σύγκλησιν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Υπενθυμίζομεν αδελφικώς, ότι ο σύγχρονος – αντιφατικός κατ᾽ ουσίαν –  όρος «εκκλησιαστικός φονταμενταλισμός» δηλοί την εν ονόματι του Χριστού, τη επικλήσει των δογμάτων και τη εμμονή εις το γράμμα και όχι εις το πνεύμα των Ιερών Κανόνων απόρριψιν του ορθού και θεολογικού λόγου και την αντιμετώπισιν με καχυποψίαν της νεωτερικότητος και οιασδήποτε μορφής προόδου και πολιτισμού. Όμως, δεν πρέπει να λησμονώμεν ότι υπάρχουν και οι κοσμικοί, ήτοι οι θύραθεν φονταμενταλισταί, πολλοί εκ των οποίων ανεδείχθησαν ως τοιούτοι κατά το τρέχον διάστημα της πανδημίας. Ούτοι, έχοντες το αυτό μετά του θρησκευτικού φονταμενταλισμού υπόβαθρον, την προσκόλλησιν δηλαδή, εις την λογικήν απόδειξιν των ιατρικών και ερευνητικών δεδομένων, εμμένουν εις την απολυτότητα της επιστήμης: είναι οι λεγόμενοι «σκληροπυρηνικοί του ορθού λόγου», οι οποίοι τελικώς συρρικνώνουν την πολυπλοκότητα της υποστάσεως του ανθρώπου μόνον εις την βιολογικήν αυτού διάστασιν, ουδόλως δίδοντες χώρον εις τον λόγον της Εκκλησίας και της θεολογίας αυτής, μη επιτρέποντες διάλογον της επιστήμης μετά του λόγου της πίστεως, ουδέ και την μελέτην άλλων υπαρξιακών διαστάσεων του ανθρωπίνου όντος”.

Και ο Παναγιώτατος πρόσθεσε:

“Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, εξ αφορμής της πανδημίας, επιχειρεί να αναδείξη και να παρουσιάση διά μίαν εισέτι φοράν την ανάγκην διαλόγου μεταξύ επιστήμης και θεολογίας, ο οποίος μέλλει να οδηγήση εις μίαν βαθείαν θεολογικήν αποτίμησιν και εις την κατάθεσιν θέσεων και προτάσεων τεθεμελιωμένων εις την μακραίωνα παράδοσιν και εμπειρίαν της Εκκλησίας ημών. Διά το Οικουμενικόν Πατριαρχείον το ζήτημα της πανδημίας δεν είναι θέμα προσωπικόν ή ζήτημα ατομικής ηθικής συμπεριφοράς ή ακόμη επιλογής μεταξύ καλού και κακού, αλλ᾽ είναι γεγονός το οποίον άπτεται των ορίων της ανθρωπίνης υπάρξεως και προκαλεί πάντας ημάς να επιλέξωμεν μεταξύ του στενού και ανηφορικού μονοδρόμου: ζωή ή θάνατος”.

Στην αντιφώνησή του, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, μιλώντας εκ μέρους της Ιεραρχίας του Θρόνου, ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο για την πρωτοβουλία του να συγκαλέσει την Σύναξη αυτή, κατά την οποία θα συζητηθούν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Εκκλησία και θα υπάρξει η δυναντότητα γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου. 

Η εισήγηση Τσιόδρα

Μετά την τοποθέτηση του Οικουμενικού Πατριάρχη ακολούθησε η Α’ Συνεδρία στην οποία πρώτος μίλησε ο Καθηγητής κ. Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος την Τρίτη χειροθετήθηκε σε Άρχοντα Πρωτοασηκρίτη της Μ.τ. Χ.Ε.

Η ομιλία του Καθηγητού είχε ως θέμα: «Η Εκκλησία εις τον καιρόν της πανδημίας του Covid-19: προβλήματα, εμπειρίες, λύσεις». «Η φροντίδα προς τον συνάνθρωπο μπορεί να υπερνικήσει τον φόβο μας ακόμα και για την ίδια μας την ζωή», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιόδρας.

Ομιλία του Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα

Ομιλία του Εντιμολ. κ. Σωτηρίου Τσιόδρα, Άρχοντος Πρωτοασηκρήτου της Μ.τ.Χ.Ε., Καθηγητού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Σύναξη της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου. Η ομιλία του Καθηγητού Σ. Τσιόδρα είχε ως θέμα: «Η Εκκλησία εις τον καιρόν της πανδημίας του Covid-19: προβλήματα, εμπειρίες, λύσεις». 1 Σεπτεμβρίου 202

Posted by Ecumenical Patriarchate on Wednesday, September 1, 2021

«Ο κορωνοϊός στις χώρες της Ασίας»

Βιντεοσκοπημένη απέστειλε την εισήγηση του ο Μητροπολίτης Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριο ο οποίος δεν κατάφερε εξαιτίας των συνθηκών να βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ο Σεβασμιώτατος μίλησε για την εμπειρία του κορωνοϊού στις χώρες τη Ασίας.

η Εισήγησή μου στην Σύναξη των Ιεραρχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου το βράδυ της Τετάρτης 1ης Σεπτεμβρίου 2021.

Posted by Nektarios Tsilis on Wednesday, September 1, 2021

Φωτογραφίες: Οικουμενικό Πατριαρχείο/ Νίκος Παπαχρήστου 

Το σημερινό πρόγραμμα:

[09:30] Β´ Συνεδρία: Η εξαγγελία του Ευαγγελίου εις τον ΚΑ΄ αιώνα

– Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος.

– Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος.

– Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας κ. Αμβρόσιος.

Διάλειμμα

– Θεοφιλ. Επίσκοπος Άσσου κ. Τιμόθεος.

– Θεοφιλ. Επίσκοπος Ιλίου κ. Ραφαήλ.

– Θεοφιλ. Επίσκοπος Αργυρουπόλεως κ. Αμβρόσιος.

Συζήτησις.

* * *

[16:30] Γ´ Συνεδρία: Εκκλησία και Σύγχρονος Κόσμος.

Ι. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εις το σύγχρονον γεωπολιτικόν, εκκλησιαστικόν και κοινωνικόν περιβάλλον.

– Εξοχ. κ. Δημήτριος Παρασκευόπουλος

«Σύγχρονα γεωπολιτικά δεδομένα και Ορθόδοξος Εκκλησία».

– Σεβ. Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος:

«Οικουμενικόν Πατριαρχείον: Κανονική παράδοσις και Εκκλησιολογία υπό την διάστασιν των συγχρόνων εξελίξεων».

– Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος:

«Το επ᾿ ονόματι του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου αποθεματικόν Ταμείον της Εκκλησίας, πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής».

Συζήτησις.

ΙΙ. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και αι Διαχριστιανικαί και Διαθρησκειακαί Σχέσεις.

– Εντιμολ. Καθηγητής κ. Αριστοτέλης Παπανικολάου:

«Περί του κειμένου ‘Υπέρ της του κόσμου ζωής»

– Ελλογιμ. κ. Γεώργιος Βλαντής:

«Το σύγχρονον τοπίον εις τας Οικουμενικάς σχέσεις»

– Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ:

«Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν διαλόγῳ με τας μη Χριστιανικάς θρησκείας»

Συζήτησις.

Πηγή: ec-patr.org

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal