Ръководството на Главното мюфтийство проведе среща с областния управител на София


Главният секретар на Мюсюлманското изповедание Джелал Фаик и районният мюфтия на София Бейхан Мехмед посетиха областния управител на София Митко Михайлов.

Срещата премина в дух на приятелство и уважение между двете институции. Районният мюфтия на София и областният управител обсъдиха съвместни инициативи, които могат да осъществят в бъдеще. 

Представителите на двете институции се поздравиха взаимно за назначаването им на заеманите от тях позиции. Джелал Фаик, Бейхан Мехмед и Митко Михайлов си пожелаха успех в изпълнението на задачите пред тях и в работата в името на обществения интерес. 

Източник: grandmufti.bg

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal