Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава на 25 и 26 август 2021

In other languages: GR


Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава в сряда на 25 август и в четвъртък на 26 август 2021, на своята 164-та Синодална сесия, за да разгледа въпросите от текущия дневен ред.

От Свещения Синод на Еладската Църква

Източник:  Εκκλησία της Ελλάδος

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal