Обновени параклиси и нов паркинг пред Бачковския Монастир | СНИМКИ


В хода на благоустройствата на манастира, като жертва на Пресвета Богородица и направата му все по-гостоприемен за множеството поклонници, посетители и туристи, бяха обновени близките до него параклиси посветени на Св.св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат, и този на Св. Апостоли. Градежът им бе укрепен, покривите сменени, околността им благоустроена и бе направена поклонническа пътека от манастира до тях за желаещите да ги посетят и поклонят на светите мъченици и благовестители. Вътрешните пространства на параклисите, също бяха основно обновени, поставени са нови иконостаси и свети икони, като са отворени постоянно за поколонниците.

Направен бе и нов, обширен паркинг, също непосредствено пред манастира, с което паркоместата се увеличиха тройно, и за желаещите да се изкачат с автомобилите си до манастира винаги има място.

Източник: Бачковски Монастир

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal