Защо не виждаме в себе си даровете на Светия Дух


Автор: Свети Максим Изповедник

Някои от братята мислят, че не могат да имат даровете на Светия Дух, защото поради нерадението за изпълняването на заповедите, не знаят, че този, който има истинска вяра в Христа, има в себе си потенциално всички Божии дарове. Но тъй като ние поради нашата леност сме отдалечени от деятелната любов към Него, която би ни показала Божествените съкровища в нас, то неслучайно смятаме себе си чужди на Божиите дарове.

Ако според думите на Божествения апостол Христос чрез вярата се е вселил в сърцата ни (виж Еф. 3:17), а в Него „са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието” (Кол. 2:3), то и в нашите сърца се намират всички съкровища на премъдростта и знанието. Но те се откриват на сърцето по мярата на очистването на всекиго чрез изпълняване на заповедите.

Ето това „има̀не, скрито в нива” (Мат. 13:44) в твоето сърце ти още не си открил поради безделието си. Защото, ако беше го открил, ти би продал всичко и би купил тая нива. Но ти изоставяйки тази нива, работиш около нея, където няма нищо освен тръни и бодили.

Затова и Спасителят казва: „Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога” (Мат. 5:8). Ще Го видят и ще видят скритите в Него съкровища тогава, когато очистят себе си с любов и въздържание и колкото повече се очистят, толкова по-добре ще ги видят.

Затова е и казано още: „Продайте си имотите и дайте милостиня” (Лк. 12:33), „и тогава всичко у вас ще бъде чисто” (Лк. 11:41), защото вече не се занимавате с неща свързани с тялото, а се стараете да се очистите от ненавистта и невъздържанието на своя ум, който Господ нарича сърце (Мат. 15:19). Защото всичко, което осквернява ума, не му позволява да види живеещия в него Христос чрез благодатта на Светото Кръщение.

Източник: budiveren.com

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal