Всеки ден Бог ни призовава: Не бойте се!

In other languages: EN


Призивът „Не бойте се!“ се съдържа в Библията 365 пъти. Това е постоянно напомняне от Бога да живеем всеки ден без страх.

Източник: twitter.com/FrEliasVillis

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal