Асамблеята на каноничните православни епископи на САЩ се присединява към други християни като amicus curiae по голямото дело за аборт пред Върховния съд на САЩ

In other languages: EN


Четвъртък, 29 юли 2021 г.

Асамблеята на каноничните православни епископи на Съединените американски щати последователно и недвусмислено призна пълното качество на човек на всяка личност, която започва да се създава в момента на зачеването. Тази позиция е подкрепена от Светото Писание и Свещеното Предание и е утвърдена от съвременната наука, която потвърждава, че при зачеването възниква един нов и отделен човешки организъм.

Скоро Върховният съд на Съединените американски щати ще разгледа голямото дело – Добс срещу Джаксън, Здравна организация на жените, която оспорва прецедента, създаден по делото Роу срещу Уейд, който легализира аборта на неродените деца в цялата страна. Асамблеята на епископите има удоволствието да съобщи, че заедно с други християни, включително Конференцията на католическите епископи на САЩ, се присъединява към делото като amicus curiae1 („приятел на съда“), които ще се застъпят от името на тези неродени деца пред Върховния съд на САЩ. В доклада се твърди, че наред с други неща, тези неродени деца „са нашето семейство, нашите братя и сестри. Както всички членове на човешкото семейство, те трябва да бъдат ценени и обичани“.

Източник: Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the United States of America


1 Amicus curiae (от лат. ез. букв. – приятел на съда) е правен институт, разпространен в редица държави (основно от англосаксонската правна система), както и в международните съдилища и организации. Тази правна фигура идва от римското право.

По-конкретно amicus curiae е лице, който не е страна по делото, което съдейства на съда чрез предлагане на информация, знания и опит, което има отношение към проблемите в съотвения казус. Решението дали да се допусне amicus curiae по делото и да му се отвори досие е по преценка на съда. Лицето под тази правна фигура участва в съдебното заседание като насочва делото в една или в друга посока. Някои считат, че тази фигура се препокрива с лобист по време на разглеждане на съдебното дело.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal