Ἀνακοίνωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου


Ἀνακοίνωσις 23-07-2021

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Βελγίου ἀνακοινώνει ὅτι ἀπό τῆς 26ης Ἰουλίου ἔως καὶ τὴν 16ην Αὐγούστου οἱ διοικητικές αὐτῆς ὑπηρεσίες δὲν λειτουργούν λόγῳ θερινῶν διακοπῶν. Διὰ περιπτώσεις ἐκτάκτου ἀνάγκης:

E-mail: info@orthodoxia.be

Τηλ.: 0475695381

Πηγή: Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου, Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου | Archevêché de Belgique, Exarchat des Pays-Bas et de Luxembourg | Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal