„Само Руската Църква в Украйна не спазва карантинните мерки в страната“, заяви религиоведът Людмила Филипович

In other languages: UA


Превод: Йордан Георгиев

В Украйна само една църква, която не спазва препоръките на здравните служби по отношение на карантинните ограничения, това е Руската Православна Църква в Украйна (РПЦвУ).

Това мнение изрази г-жа Людмила Филипович – религиовед, доктор по философия, ръководител на Катедрата по философия и история на религията в Института по философия на Г. С. Сковорода на Националната академия на науките на Украйна, коментирайки нивото на осведоменост сред религиозните организации и църкви в Украйна по отношение на карантинните мерки.

Посещавам различни църкви и само в РПЦвУ видях хиляди на кръстни походи, където никой не носи маски и не спазва елементарни санитарни мерки. Възприемам това като неуважение към държавата, в която тази църква развива своята дейност. Познавам ислямски, будистки, кришнарски и еврейски организации и всички те се придържат към карантинните изисквания“, заяви религиоведът.

Според г-жа Филипович съответното състояние на нещата в РПЦвУ е свързано с умишлено нарушаване на разпорежданията на украинските власти, но тласък за това е ниското ниво на осведоменост.

Когато хората през XXI век разчитат изцяло на Бог и казват: „Бог ще ме защити“, но в същото време той не полага усилия в това Бог да му помогне, ни звучи като през тъмното средновековие. Все още е необходимо да се вземат предвид епидемиологичните условия, нивото и мащабът на комуникациите. Ние можем да обясним, защо е така. Мисля, че тази църква просто се страхува да загуби влиянието си в Украйна, затова се противопоставя на решението на властите. Тя намира някои богословски обяснения за случващото се, но те не са убедителни“, добави докторът на философските науки.

Както знаете, 34% от украинците са убедени, че Православната Църква на Украйна (ПЦУ) помага най-много сред православните църкви в борбата срещу пандемията на COVID-19. В същото време само 6% от анкетираните са избрали Руската Православна Църква в Украйна (РПЦвУ). Това се доказва от резултатите от проучване, проведено от Киевския международен институт по социология, проведено между 25 и 28 юни тази година.

Източник: religionpravda.com.ua

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal