Решения на Свещения Синод на Еладската Църква от второто заседание за месец юли 2021

In other languages: EL


Превод: Йордан Георгиев

Второ заседание на ПСС за месец юли

Атина, 15 юли 2021

Вчера и днес, сряда 14 юли и четвъртък 15 юли 2021, Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква се събра на своята 164-а синодална сесия, под председателството на Блаженейшия Архиепископ на Атина и на цяла Гърция г-н г-н Йероним.

По повод 200 години от мъченическата смърт на Вселенския Патриарх Григорий V на 10 април 1821 г., по предложение на Синодалната комисия по номоканонични и догматични въпроси и след предложения от Високопреосвещените Митрополити на Патра г-н Хрисостом, на Лефкада и Итака г-н Теофил и на Хиос, Псарес и Инусес г-н Марко, реши да впише в агиологическите писмени исторически паметници на Църквата и останалите седем архиереи на Анхиало Евгений, на Солун Йосиф, на Дерки Григорий, на Ефес Дионисий, на Адрианопол Доротей, на Никомидия Атанасий и на Търново Йоаникий, които са задържани заедно с Патриарх Григорий V в същия ден, а след това обесени, давайки своето свидетелство и изповед за вярата.

По предложение отново на Синодалната комисия по номоканонични и догматични въпроси и по предложение на Високопреосвещения митрополит на Хиос, Псарес и Инусес г-н Марко, беше решено да се включат в агиологическите писмени исторически паметници на Църквата и Митрополитът на Хиос Платон заедно с клириците, монасите и вярващите – мъченици за вярата, засвидетелствали за нея по време на клането в Хиос през 1822 г.

По подобен начин, отново по предложение на същата Синодална комисия и по предложение на Високопреосвещения Митрополит на Карпениси г-н Георгий, беше решено да бъде включен в агиологическите писмени исторически паметници на Църквата и просветеният учител Анастасиос Гордиос (1654 – 7 юни 1729 г.), който се отличаваше със своя свят живот, но и със своя принос към Църквата, рода и просветата.

ПСС реши да покани Високопреосвещените Митрополити Китира г-н Серафим и на Етолия и Акарнания г-н Козма да представят устни обяснения по време на заседанието през месец август тази година, като взе предвид доклада на Синодалната комисия по номоканонични и догматични въпроси относно изпратените писма и действията на споменатите архиереи, с които те показаха недисциплинираност и липса на уважение към единодушното решение на колективния орган на управление на Еладската Църква, относно извънредната процедура за отслужване на свещените последования заради санитарните ограничения.

ПСС, поради административната празнота, възникнала в Свещената Митрополия на Перистери от безпомощност поради болест относно изпълнение на задълженията на Високопреосвещения Митрополит г-н Климент, одобри изменение на Регламент 263/2014 „Относно състава, компетентностите и функционирането на митрополитските съвети на свещените митрополии на Еладската Църква“, което предвижда, че в митрополии, чиито пастиреначалници (митрополити – Бел. прев.) временно не могат да изпълняват своите задължения и освен това не са назначили свой заместник, ще бъде назначаван Екзарх Митрополит като Председател на Митрополитския съвет за текущите административни нужди.

Накрая, ПСС одобри командироването на клирици, зае се с въпроси на Свещените митрополии, Синодалните комисии и текущите служебни въпроси.

От Постоянния Свещен Синод на Еладската Църква

Източник: Εκκλησία της Ελλάδος

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal