Мюсюлманското духовно училище „Нювваб“ в Шумен обявява прием на ученици за учебната 2021/2022 година | VIDEO


Мюсюлманското духовно училище „Нювваб“ в Шумен обявява прием на ученици за учебната 2021/2022 година

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal