Конкурс за най-красиво и поддържано гробище организира Архиепископията на Букурещ

In other languages: RO


Автор: Александър Иванов

В Архиепископията на Букурещ се провежда конкурс, посветен на Възпоменателната година на преставилите се в Господа; литургичната и културна стойност на гробищата. По инициатива на отец Гинел, епархийски съветник в Отдела за гробища, паметници и погребални услуги към Архиепископията, конкурсът приключва през септември, а победителите ще бъдат обявени в началото на ноември.

Основният критерий е, че участващите енорийски гробища трябва да са приятни за окото; да имат непокътната ограда, цветя на входа и по самите гробове, както и да имат православен вид“ – каза отец Гинел пред basilica.ro.

Вече получихме няколко файла със снимки направени с дрон, на които са заснети някои гробища, които наистина заслужават внимание“ – добави той.

Въпреки че този дъждовен период е предизвикателство, мисля че в селските райони конкурсът ще бъде успех, защото там съзнанието на стопанисващите е по-ясно, по-живо, и хората ще си сътрудничат по-добре с усилията на администрациите на енорийските гробища“ – каза още епархийският съветник.

Архиепископията на Букурещ използва този нестандартен метод, за да насърчи гражданите да се грижат духовно за своите покойни близки, и физически за техните гробове, които да бъдат поддържани и чисти.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal