Еладската Църква разрешава отслужването на опело на римокатолици в православни храмове | ЕНЦИКЛИКА

In other languages: EL


Превод: Йордан Георгиев

Номер на Прот. 2158
Атина, 15 юли 2021

ЕНЦИКЛИКА

ДО
Свещената Архиепископия на Атина и
Свещените Митрополии на Еладската Църква

„Отслужване на изходно последование на християнин от римокатолическата догма в православен храм на общинските гробища“, 15 юли 2021

Съгласно синодално решение, взето по време на заседанието на Постоянния Свещен Синод на 13 юли 2021, ви осведомяваме, че Свещеният Синод, на споменатото негово заседание, е приел документ с номер на прот. 240/ΓΓ2/21.5.2021 на министерство на образованието и вероизповеданията, чрез връченото под номер на прот. 1840/ 14.5.2021 писмо на Римокатолическия Архиепископ на Атина г-н Севастиан за отслужване на изходно последование на римокатолици в православните храмове на общинските гробища. Синодът като взе предвид дадената оценка под номер Ν.Κ. 474/23.6.2021 на Синодалната комисия по догматични и номоканонични въпроси, реши да ви информира, че след като няма храм от римокатолическата догма в границите на вашата Епархия, се разрешава отслужването на изходно последование на римокатолици в православен храм на общинските или други гробища, със забрана за използването на Свещения Олтар и с молба да се погрижете за това.

Заповед на Свещения Синод

Главен секретар

+ Епископ на Ореон Филотей


DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal