Еладската Църква е отпуснала над 108 милиона евро за благотворителна дейност през 2020

In other languages: EL


Превод: Йордан Георгиев

Еладската Църква е отпуснала над 108 милиона евро за благотворителна дейност през 2020 година. По-конкретно, Синодалната комисия по социалните грижи и благодеянието (доброто дело) информира, че Архиепископията и митрополиите са похарчили общо 108 711 006, 09 евро за благотворителност през иминалата 2020 г. По отношение на многостранния законопроект на Министерството на образованието и вероизповеданията на Гърция, който се отнася и до църковните академии, Постоянният Свещен Синод подчертава, че настоява за своите решения и остава непоклатим в основните си искания, както са формулирани в изпратената петиция до министъра на образованието г-жа Ники Керамеос.

Решение на Постоянния Свещен Синод на Еладската Църква

На 13 юли 2021 г. Постоянният Свещен Синод (ПСС) на Еладската Църква се събра на своята 164-а синодална сесия под председателството на Блаженейшия Архиепископ на Атина и цяла Гърция г-н Йероним и на първото си заседание за месец юли.

ПСС първоначално ратифицира протоколите от предишното заседание.

По отношение на обсъждания проектозакон за църковното образование, ПСС остава непоколебим в основните си искания, така както те са формулирани в нейната петиция от 24.06.2021 г. до министъра на образованието и вероизповеданията и които не са приети в своята цялост. Това създава притеснение във функционирането на църковните образователни структури, особено в Македония, Епир и Тракия.

След това, ПСС беше информиран от Синодалната комисия по социални грижи и благодеянието за окончателните данни от описа на благотворителната дейност на Свещената Архиепископия на Атина и на Свещените Митрополии на Еладската Църква за 2020 г., според които са изразходвани 108 711 006, 09 евро.

ПСС след като одобри стипендиите за гръцки и чуждестранни студенти за академичния период 2021-2022 г., реши да предаде синодалните писма за отпускане на стипендии на официална синодална церемония по време на първата си сесия през месец септември. Синодът също така поздрави стипендиантите, които са завършилиа обучението си през миналата година и са представили копие от дипломната си работа в архива на Синодалната подкомисия за спонсориране на стипендии.

Накрая, ПСС се зае с проблемите на Свещените Митрополии, Синодалните комисии и текущите служебни въпроси.

Източник: Εκκλησία της Ελλάδος

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal