Делегатите на Районните мюсюлмански конференции издигнаха кандидатури за районни мюфтии


Мюсюлманското изповедание в България приключи успешно още един дълъг отчетно-изборен цикъл. През месец юни бяха проведени всички Районни мюсюлмански конференции. На форумите на 20-те районни мюфтийства в страната делегатите издигнаха кандидатурите на бъдещите районни мюфтии.

През новия 5-годишен мандат те ще имат отговорната задача да работят в координация с Главното Мюфтийство за изпълнение на приоритетите, очертани при провеждането на Националната мюсюлманска конференция от главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи. Сред тях са осъществяването на връзка с вярващите в населените места, където живеят, организирането на Коран-курсове и подпомагането на Ислямското образование, както и повишаването на квалификацията на имамите.

Новите районни мюфтии ще бъдат одобрени след гласуване на заседание на Висшия мюсюлмански съвет.

Източник: grandmufti.bg

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal