В Поморие започват разкопките около църквата Преображение Господне


Археологическите проучвания на терена до храм „Преображение Господне“ започват от 1 юли 2021 г., с екип от Националния археологически институт с музей (НАИМ) – София и Исторически музей – Поморие. Целта на планираните разкопки е изясняване археологическия потенциал на терена около църквата – установяване наличието на археологически структури, културен пласт и древни следи от човешка дейност. Предвид намерението на Община Поморие за изграждане на общодостъпна крайбрежна зона за отдих в района около църквата, се създава възможност за първи път в Поморие да бъдат разкрити паметници от древното му минало, и те да бъдат приобщени и експонирани в паркова среда. Това се явява и невероятен шанс да се запази за поколенията културното наследство на Поморие.

Теренът на бившата почивна станция на МВР бе прехвърлен на Община Поморие в края на 2019 г. Имотът, разположен върху площ от 2314 кв. м., е в непосредствена близост до старата църква, архитектурен резерват „Стари поморийски къщи“ и Рибарско пристанище – Поморие.

При почистването на района от старите и опасни постройки, с цел превръщането му в крайбрежен парк, работници попаднаха на два строителни архитектурни елемента – мраморен капител и мраморна база от колона, разположени в близост до старата църква. Министерство на културата потвърди вероятността елементите да произхождат от една по-стара постройка, вероятно базилика, предхождаща описаната средновековна църква от IX век и предложи на терена да бъдат извършени пълни археологически проучвания, което наложи преустановяване на дейностите за изграждане на парк.

Средства за тези проучвания са осигурени от Бюджета на Община Поморие за 2021 г.

Източник: e-burgas.com

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal