Архиепископът на Америка Елпидофор: Московската Патриаршия поддържа голяма част от контурите на бившия Съветски съюз

В обръщение към Международната среща на върха за религиозната свобода 2021, Архиепископът на Америка Елпидофор призова да се борим срещу „религиозния национализъм“ и „националистическата религия“, както и да бъдем защитници на демокрацията и свободата на съвестта по целия свят

In other languages: EN


Автор: Александър Иванов

На 15 юли 2021 Архиепископът на Америка Елпидофор отправи обръщение към Международната среща на върха за религиозната свобода 2021, която се проведе от 13 до 15 юли 2021 във Вашингтон, окръг Колумбия.

Срещата обединява над 40 организации от различни религии и страни, ангажирани с отстояването на религиозната свобода по целия свят.

Най-напред Архиепископ Елпидофор изразява признателност и благодари от името на Майката Църква Вселенската Патриаршия и от името на Свещената Архиепископия на Америка за това, че е част от тази среща. „Партньорите и подкрепящите организации свидетелстват за всеобхватния характер на визията за човешка свобода и свобода на съвестта, която се стремим да защитим по целия свят.“ – казва той.

В обръщението си Негово Високопреосвещенство набляга на прекалено близките отношения между Московската Патриаршия и Руската Федерация, на зависимостите между тях, както и на агресивното поведение от страна на патриаршията, всичко в контекста на религиозната свобода.

Московската Патриаршия поддържа голяма част от контурите на бившия Съветски съюз. Известна е тясната връзка между държавното външно министерство и църковния отдел за външни отношения.“ – заявява архиепископът.

Чрез мрежите на Московската Патриаршия, Руската Федерация е способна да упражнява влияние в новите национални държави, възникнали след падането на Желязната завеса. Пример за това е Украйна, при която поместната Православна Църква е създадена законно и канонично от Вселенската Патриаршия; но Московската Патриаршия продължава там да поддържа собствена структура. Това очевидно е в интерес на Руската Федерация, която се възползва толкова, ако не и повече, от своя „религиозен национализъм“, както църквата от своята „националистическа религия“ – казва Елпидофор.

Предвид това, Архиепископът изразява позиция, че сме изправени пред един много, много сериозен проблем. „Налагайки една религия на другите, държавите създават един огромен монолит на обществения площад, който de facto (а понякога и de iure) отхвърля гражданите, които не отговарят на тази религиозна гледна точка.

Оттук и насоките за преодоляване на това явление. „Трябва да признаем, че такива монолити не са в съответствие със съвременния, плуралистичен свят. Демокрацията все още си проправя път към желанията на хората, които копнеят за свобода. Ето защо култивирането на местни демократични форми на управление, а не налагането отвън, е отговор както за държавата, така и за религиозната култура. Тъй като дори хомогенната религиозна култура зависи от свободата на индивида, за да бъде вярата истинска, а не принудителна.

Миналата година, точно в този месец юли, статутът на най-емблематичната сграда на Православното Християнство – Света София – в съвременния Истанбул беше отнет и преустроен в джамия. Тази църква е била най-голямата в света през първото хилядолетие на Християнството.“ – припомня Архиепископ Елпидофор.

Най-добрите ни морски стени, в които да се разбиват приливите на „религиозния национализъм“ и „националистическата религия“, могат да бъдат изградени само с усилията за съвместно изграждане на демокрация и свобода на съвестта по целия свят. Тази Среща на върха е най-важният градивен елемент в тези стени и аз благодаря за вашето внимание днес и за вашето служение на тази мисия.“ – завършва Негово Високопреосвещенство Архиепископът на Америка Елпидофор.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal