Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ καλεί τον Πατριάρχη Αθηναγόρα να επαναφέρει στην τάξη «την κατά Ρωσσίαν αγίαν Εκκλησίαν»

In other languages: BG


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου

Στην Ελλάδα οι ρωσόφιλοι – και αντιπατριαρχικοί κύκλοι – έχουν χτίσει ένα μύθο για την Αγία Ρωσία με πολλά και ποικίλα χαρακτηριστικά.

Ένα από τα προβαλλόμενα είναι αυτό της «παραδοσιακής» Ρωσικής Εκκλησίας, η οποία δεν είναι και τόσο «οικουμενιστική» όσο το «οικουμενιστικό» Φανάρι. Με αυτή τη «λογική», η Ρωσία «διαφυλάσσει ανόθευτη την πίστη», η οποία κινδυνεύει από τα «οικουμενιστικά ανοίγματα» του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Τον τελευταίο καιρό, με την έξαρση του Ουκρανικού ζητήματος, πληθαίνουν οι σχετικές αναφορές, καθώς προπαγανδίζεται καταλλήλως ότι η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας «θα ενωθεί» με τους Ουνίτες της χώρας και αυτό περιλαμβανόταν στο σχέδιο της Αυτοκεφαλίας.

Όμως, η στοιχειώδης γνώση της πρόσφατης εκκλησιαστικής ιστορίας άλλα μας διδάσκει… Δημοσιεύουμε σήμερα μια επιστολή – ντοκουμέντο, από το επίσημο περιοδικό ΕΚΚΛΗΣΙΑ της Εκκλησίας της Ελλάδος, του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου Α’ προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα. Μια επιστολή του 1970 η οποία αφορά σε απόφαση του Πατριαρχείου Μόσχας για μυστηριακή επικοινωνία με τους ετεροδόξους.

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος για την Ρωσική Εκκλησία είναι σκληρή: «Σημάναι γαρ ανάγκη επέκειτο, ως εχθρόν και της αληθείας επίβουλον, την αδελφήν κατά Ρωσσίαν αγίαν Εκκλησίαν, τη πλάνη συσχηματισαμένην και την ορθόδοξον πίστιν ήττον λογισαμένη των εκ της τοιαύτης ανόμου συζυγίας προελευσομένων αμφιβόλων αγαθών».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α’ καλεί και καθικετεύει τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα να αναλάβει δράση, προκειμένου η Εκκλησία της Ρωσίας να επανέλθει στην κανονική τάξη: «Έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον».

Υπενθυμίζουμε ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α’ ήταν καθηγητής του Κανονικού Δικαίου.

Πηγή: fosfanariou.gr

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal