Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου: Η ιατρική επιστήμης είναι δώρο του Θεού στο ανθρώπινο γένος

In other languages: BG


Του Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων

Ο Χριστός δεν πολέμησε μόνο την αρρώστεια της ψυχής, αντιμετώπισε και την αρρώστεια του σώματος. «Και περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς…θεραπεύων πάσαν νόσον».
Από την εποχή εκείνη, μέχρι σήμερα η αρρώστεια δεν σταμάτησε, ούτε η φθοροποιός επίδραση της στο ανθρώπινο σώμα.

Στο διάστημα των αιώνων αναπτύχθηκε η ιατρική επιστήμη. Ατελής τα χρόνια εκείνα, ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη και εξελιγμένη στις μέρες μας, ικανή να αντιμετωπίσει με τις γνώσεις και τα σύγχρονα τεχνικά μέσα πολλές από τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Στη διάθεσή της τα τεράστια νοσοκομεία και τα δημιουργήματα του νεώτερου πολιτισμού.

Η ιατρική επιστήμη, όπως όλες οι επιστήμες είναι δώρο του Θεού στο ανθρώπινο γένος. «Αυτός έδωκεν ανθρώποις επιστήμην ενδοξάζεσθαι εν τοις θαυμασίοις αυτού» αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη.

Ο Δημιουργός, με την πανσοφία και την απέραντη δύναμη Του, έδωσε στους ανθρώπους την επιστήμη, για να χαίρονται τα θαυμαστά Του έργα και να Τον δοξάζουν «Κύριος έκτισεν εκ γης φάρμακα…εν αυτοίς εθεράπευσε και ήρε τον πόνον» του ανθρώπου. Κι ακόμα όταν ασκείται η ιατρική επιστήμη, Αυτός αόρατα καθοδηγεί την πορεία της θεραπευτικής αγωγής, διότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτε, που να γίνεται χωρίς το θέλημά Του.

Οι δυνατότητες όμως της ιατρικής επιστήμης έχουν τα όριά τους. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γιατροί υψώνουν τα χέρια και λένε: «Τώρα τον λόγο έχει ο Θεός».

Πιο πάνω απ’ την ανθρώπινη επιστήμη στέκεται ο παντοδύναμος Θεός. Αυτός, χωρίς νυστέρια και φάρμακα, μπορεί να «εγείρη άνθρωπον εκ κλίνης οδύνης αυτού». Όταν ο Κύριος περπατούσε στη γη μας, μ’ ένα και μόνο λόγο Του ζωογονούσε σβησμένα βλέμματα, στερέωνε παράλυτα μέλη, δρόσιζε ψημένα απ’ τον πυρετό μέτωπα.

Η θεία Του παντοδυναμία εδίωχνε με ευκολία την αρρώστια και χάριζε αμέσως την υγεία, χωρίς ενδιάμεσο στάδιο αναρρώσεως.

Εθεράπευε ο Χριστός «πάσαν νόσον», διηγείται ο ιερός Ευαγγελιστής. Και «όσοι ήπτοντο αυτού, εσώζοντο». Με μια όμως προϋπόθεση, την πίστη. Πίστη στην αγάπη Του, στην παντοδυναμία Του, στη θεία Του αποστολή.

Αδελφοί, άρρωστοι και πονεμένοι, δεν θα εγκαταλείψουμε τον γιατρό γιατί «αυτόν έκτισε Κύριος», αλλά πάνω από αυτόν θα βάλουμε τον παντοδύναμο Θεό.

Πηγή: orthodoxtimes.gr

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal