Η μάστιγα των ψευδοπροφητών – Ιερομόναχος Αντίπας Αγιορείτης | VIDEO


Ένα από τα σημεία στα οποία η Εκκλησία μας αντιμετωπίζει ένα κώλυμα, είναι η ύπαρξη ατόμων έξω από τους κόλπους της Εκκλησίας τα οποία προσπαθούν για προσωπικούς λόγους να διαστρέψουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και του κυρήγματος του Χριστού, εκούσια ή ακούσια.

Πρέπει η Εκκλησία ενωμένη να θέσει σωστές βάσεις για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της διάσπασης που προκαλείται από τον λόγο αυτών των ατόμων και να συνεχίζει να κηρύττει το ατόφιο και θείο Ευαγγέλιο.

Με τον Ιερομ. Αντίπα

Η μάστιγα των ψευδοπροφητών – Ιερομ. Αντίπας

Πηγή: aparchi.gr

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal