Докладът на MONEYVAL с положителна оценка за Ватикана


Оценката на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма: получени са 5 мнения за „значителна“ ефективност и 6 за „умерена“. В никакъв случай ефективността не беше оценена като „ниска“, коментира председателят на ватиканската Служба за финансов контрол и информация (ASIF) Кармело Барбагало

За първи път Монивал, специалния комитет на експертите за оценка на мерките за борба срещу прането на пари (Moneyval), дава оценка на ефективността на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, задействана от Светия престол и държавата-град Ватикан. Оценката, която се оказва от току-що публикувания доклад, е положителна: юрисдикцията на Ватикана всъщност получи пет мнения „значителна“ ефективност и шест „умерена“ ефективност. „Vatican News“ разговаря за това с председателя на ASIF Кармело Барбагало, който ръководи ватиканската делегация по време на оценяването.

Докладът за „взаимна оценка“ на Moneyval е документ от над 200 страници, който периодично удостоверява спазването на основните международни стандарти в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. „Откакто юрисдикцията на Ватикана се присъедини към Moneyval“, обяснява Барбагало, „това е първата оценка за ефективността. Това беше особено важен тест и премина много добре. По всяка точка на оценка на ефективността, Moneyval изразява становище, обособено в четири нива: „ниска“, „умерена“, „значителна“ или „висока“ ефективност. Юрисдикцията на Ватикана получи пет мнения „значителна“ ефективност и шест „умерена“ ефективност; в никакъв случай не бе изразено становище за ниска ефективност“.

За да се разбере значението на преценката, Барбагало припомня, че като цяло, „само с едно изключение, Moneyval досега не е изразявал мнения за „висока “ефективност, докато тези за „значителна“ ефективност са рядкост. Трябва също така да се има предвид, че мненията за „значителна“ ефективност са получени от юрисдикцията на Ватикана по много важни аспекти, а именно международното сътрудничество, надзора, финансовата система, юридическите лица и борбата с финансирането на тероризма. Сред многото фактори, които доведоха до този положителен резултат, бих искал да спомена настойчивите действия за стимулиране и координация, извършени от Комитета за финансова сигурност, председателстван от съветника по общите въпроси на Държавния секретариат“.

Сред аспектите, по които все още трябва да се работи, Moneyval посочва този на правосъдието и по-конкретно бързината на процесите и възпиращия ефект на съдебните решения във Ватикана. „Преценката, изразена по този аспект“, обяснява Барбагало, „е „умерена“ ефективност, което означава, че са необходими някои коригиращи действия, за да се постигне по-нататъшно подобрение. За да се разбере добре това мнение, трябва да се има предвид, че в кръга на държавите на Moneyval, подложени на последния кръг на оценка, никой не е получил по-добри мнения („значителна“ или „висока“ ефективност). Същият доклад, като подчертава най-критичните аспекти, например продължителността на разследванията, признава, че ефективността на ватиканската юрисдикция зависи от тази на чуждестранните юрисдикции за бързо предоставяне на важната информация, поискана с цел приключване на самите разследвания“.

„Препоръките, изразени в доклада на Moneyval към юрисдикцията на Ватикана“, заключава председателят на ASIF, „ са окуражаване за още по-добри постижения, като винаги се поддържа високото качество на използваните човешки ресурси и се засилва активността на всички органи, участващи в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Това са съвети, които помагат на Ватикана да допринесе за постигането, в условия на максимална прозрачност и финансова коректност, на крайната цел на мисията на Църквата”.

Източник: vaticannews.va


 

Donate to Doxologia Infonews

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ