Начало » Новини » България » В пълно нарушение на Устава на Българската Патриаршия, Свещеният Синод отказва да заседава на юнска сесия | Подобно на тайна организация, БПЦ не дава информация за никакви нейни дела, вкл. заседания

В пълно нарушение на Устава на Българската Патриаршия, Свещеният Синод отказва да заседава на юнска сесия | Подобно на тайна организация, БПЦ не дава информация за никакви нейни дела, вкл. заседания


Според информация от църковни източници Св. Синод и сега няма да проведе свои заседания в периода на традиционната лятна или юнска сесия. Както е записано в устава на БПЦ-БП, „заседанията на Светия Синод се свикват редовно всяка година през месец юни и месец ноември, а извънредно – когато Българският патриарх или Светият Синод намерят това за необходимо или когато се поиска от повече от половината епархийски митрополити“ (чл. 61). В последните години обаче тези заседания вместо няколко седмици, както беше старата традиция, започнаха да се насрочват с продължителност само два или три дена, а много често тези дни бяха намалявани и до един.

Сега се очакваше патриархът да насрочи заседания от 15 юни, за което съответно трябваше да се изпратят до митрополитите, които са по право членове на синода, уведомителни писма с дневния ред. Такива писма обаче не са били изпратени, а един от митрополитите дори е предложил заседанията да се отложат за… септември.

Няма обяснение за този отказ на колективния ръководен орган на БПЦ в лицето на неговия председател и, както изглежда, на повечето от членовете му да изпълнят уставното разпореждане и да се съберат за обсъждане и решаване на важни и неотложни въпроси, каквито има немалко и които не могат да получат своето решение по друг път освен чрез заседание на Св. Синод. Ограничителните противоепидемични мерки в страната се отмениха в по-голямата си част, така че те не могат да са извинение за нежеланието да се изпълни повелята на устава и на дълга на митрополитите. Още повече че чрез такива действия единната ни Българска православна църква се разпада на петнадесет малки поместни църкви, които не желаят да функционират обединени.

Източник: dveri.bg

Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal