В Букурещ се молят за изцерението на Игумен Ефрем от Ватопедския Монастир | VIDEO


Автор: Александър Иванов

Игуменът на Монастира Ватопед – Архимандрит Ефрем – бе поменат на Божествената Литургия, отслужена на празника Петдесетница в Патриаршеската Катедрала в Букурещ.

По време на Литургията, водена от Епископа на Плоещ Варлаам, бяха отправени специални прошения за изцерението на болния от коронавирус духовник.

Игумен Ефрем е много уважаван в Румънската Патриаршия и има много духовни чеда там. По време на ковид пандемията, той провеждаше много онлайн срещи с различни вярващи от Румъния.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal