Βαρθολομαίου τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, πολλά τά ἔτη! | VIDEO & ΦΩΤΟ

In other languages: BG


Ο Της Οικουμένης ο Πρώτος, Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Του Γένους και της Ρωμιοσύνης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, άγει σήμερα τα ονομαστήρια Του και η σκέψη όλων μας, οφειλετικώς, διακτινίζεται ανά την οικουμένη, στο οικουμενικό και ιλαρό πρόσωπο Του και στην μαρτυρική Εκκλησία της Του Κωνσταντίνου Πόλεως.

Η φετινή ονομαστική του εορτή είναι ιδιαίτερη διότι «ο προγνώστης πάντων και Θεός, το της διανοίας του, θεοειδές καθορών» τον εξέλεξε προ τριακονταετίας στον πρώτο της Ορθοδοξίας Θρόνο ως Οικουμενικό Πατριάρχη. 

Πολυχρόνιον ποιῆσαι Κύριος ὁ Θεός τόν Παναγιώτατον καί Σεβασμιώτατον ἡμῶν Αὐθέντην καί Δεσπότην, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, κύριον κύριον Βαρθολομαῖον. Κύριε, φύλαττε Αὐτόν εἰς πολλά ἔτη. Ἀμήν!

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ!

Έτη πολλά και ευλογημένα, Παναγιώτατε!

Ἂξιος! Axios! Ἂξιος!

Ἐκ τοῦ Doxologia INFONEWS 

Donate to Doxologia Infonews

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎