Умий си греховете, не само лицето • Νίψον ἀνομήματα, μὴ μόναν ὄψιν

УМИЙ СИ ГРЕХОВЕТЕ, НЕ САМО ЛИЦЕТО
ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ

Това е един от най-древните палиндроми (думи или числа, които се четат по един и същ начин от ляво надясно и от дясно наляво).

За първи път е бил изписан на древногръцки език първо на входа на църквата Света София в Константинопол, а по-късно гравиран и върху чешма пред храма. Фразата е на Свети Григорий Назиански.


 

Donate to Doxologia Infonews

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Facebook page: @doxologiainfonews

 

Join our Facebook group: @doxologiainfonews.group

 

Follow us on Twitter: @doxologiainews

 

Follow us on Instagram: @doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте: @doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel: @doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube: @doxologiainfonews