Синодът на Православната Църква на Украйна излезе с изявление за системната намеса и натиск на Руската Църква в Украйна в дейността религиозните общности на ПЦУ

In other languages: UKR GR


Автор: Йордан Георгиев

На 24 май 2021 г. в Синодалната зала на Митрополитския дом – Резиденцията на Предстоятеля на Православната Църква на Украйна в Златовърхия Монастир на Свети Архангел Михаил в Киев, се проведе редовно заседание на Свещения Синод на Украинската Православна Църква (Православна Църква на Украйна), под председателството на Негово Баженство Митрополита на Киев и на цяла Украйна г-н г-н Епифаний. На заседанието взеха участие всички членове на Синода, с изключение на Харкивския и Изюмския Архиепископ г-н Атанасий, който отсъства поради влошено здраве.

Свещеният Синод на ПЦУ на своето редовно заседание, измежду другите въпроси на дневния ред изслуша репортажи за множество систематични прояви на информационен, правен и силов натиск от страна на поддръжниците на Руската Православна Църква в Украйна върху общности, духовенство и вярващи на Православната Църква на Украйна, отнемането на храмовете на общностите на ПЦУ или създаването на пречки пред общностите на ПЦУ за използването им, както и друго имущество.

От Обединителния Събор и формирането на Православната Църква на Украйна поддръжници на Руската Православна Църква в Украйна систематично оказват натиск върху религиозните общности, които решат да последват Томоса за автокефалията на ПЦУ и да бъдат част от Православната Църква на Украйна и да продължи този стремеж на своето общо събрание и като реализират този свой стремеж в съответствие със законодателството на Украйна и с решение на свиканото от тях общо събрание.

По този повод Синодът прие специално изявление „За системната намеса на поддръжниците на Руската Православна Църква в Украйна (РПЦвУ) в дейността на религиозните общности на Украинската Православна Църква (Православна Църква на Украйна)“, в което по-специално се казва:

Свещеният Синод изказва възмущението си от широко използваната практика от поддръжниците на Московската Патриаршия в Украйна за отнемане на храмове на общностите на ПЦУ, възпрепятстване използването на тяхната собственост и извършване на богослужения, информационен, правен и силов натиск на поддръжниците на РПЦвУ чрез разпространение на неистини за конфликтите, в които поддръжниците на Московската Патриаршия са въвлекли общностите на Православната Църква на Украйна (именно такива неистини и манипулации получава като информация и Ловчанският Митрополит Гавриил, който няма реална преценка за действителната ситуация в Украйна – Бел. прев.).

Синодът призовава привържениците на РПЦвУ да спрат тази практика, да спрат разпалването на религиозна омраза, да покажат конструктивно отношение към свободната воля на вярващите и да я уважават.

Възползвайки се от възможността, Свещеният Синод отново призовава ръководството на Московската Патриаршия в Украйна да не разчита „на князе, на синове човешки“ (Псалом 145:3), на проруските политици и тяхното влияние, а на признаването на истината, последвайки Томоса за автокефалия на Украинската Православна Църква и започвайки с конструктивен диалог с Православната Църква на Украйна“.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal