Световен ден на свободата на печата: Декларация на върховния представител от името на ЕС

Във време, в което независимото и свободно медийно осведомяване е по-важно от всякога, свободата на печата продължава да бъде застрашена. Журналистите продължават да се сблъскват с тежки условия на труд под нарастващ финансов и политически натиск, наблюдение, произволни присъди за лишаване от свобода или насилие заради работата си. Според Обсерваторията на ЮНЕСКО, от 2020 г. насам по света са убити 76 журналисти, а много други — арестувани, тормозени или заплашвани. Особено безпокойство буди насилието, основано на пола, насочено срещу жени журналисти.

Свободата на печата е основна ценност за Европейския съюз, подкрепена от много неотдавнашни инициативи. Свободата на медиите и безопасността на журналистите са ключови приоритети на новия План за действие относно правата на човека и демокрацията и на Плана за действие за европейската демокрация. През 2020 г. над 400 журналисти се възползваха от механизма на ЕС за защитниците на правата на човека, а ЕС предприе важни действия в подкрепа на журналистите, независимите медии и борбата с дезинформацията в контекста на пандемията в много региони.

През изминалата година ЕС осъди няколкократно заплахите и тормоза, на които са подложени независимите журналисти в държавите по света. ЕС, чрез своя специален представител за правата на човека, продължава да работи с преследвани независими журналисти и да се намесва в подкрепа на задържани журналисти и блогъри.

Делегациите на ЕС са гласът на ЕС на място. Те следят отблизо съдебните производства срещу журналисти; говорят открито против репресиите срещу правозащитници и медийни работници; изразяват загриженост пред националните органи във връзка с предложеното законодателство в областта на комуникациите, медиите, информацията, радиото и телевизията.

ЕС е решен да направи повече в Европа и в чужбина. ЕС ще продължи да съгласува работата си с международни организации и механизми и да е инициатор на нови подходи. Пример за това е предложението на Европейската комисия за законодателен акт за цифровите услуги, чиято цел е да се търси отговорност от основните платформи, така че техните системи да станат по-справедливи, по-безопасни и по-прозрачни. Освен това ще продължим действията си за борба с дезинформацията и ще търсим с всички партньори ефективни средства за подкрепа на устойчиви бизнес модели за независимите медии.

Свободата на информация и свободата на словото трябва да бъдат насърчавани и защитавани навсякъде. Това е в интерес на всички. ЕС ще продължи да надига глас срещу всяко ограничение на свободата на словото и срещу цензурата, както онлайн, така и офлайн, което е в нарушение на международното право в областта на правата на човека. Свободата на печата е крайъгълен камък на демократичните общества, които могат да процъфтяват само ако гражданите имат достъп до надеждна информация и могат да направят своя информиран избор. Свободата на печата означава сигурност за всички.

Източник: Европейски съвет


 

Donate to Doxologia INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎