Начало » Разни » COVID-19 » Румънският Патриарх Даниил с остри обвинения за поведението на Архиепископа на Томис Теодосий по време на пандемията | ДОКУМЕНТ

Румънският Патриарх Даниил с остри обвинения за поведението на Архиепископа на Томис Теодосий по време на пандемията | ДОКУМЕНТ

In other languages: RO


Автор: Йордан Георгиев

От висшия ръководен орган на Румънската Патриаршия (Свещеният Синод), отказаха на Високопреосвещения Архиепископ на Томис г-н Теодосий израстване във вътрешната йерархия на Митрополията на Мунтения и Добруджа като митрополит.

През месец февруари 2021 Архиепископ Теодосий отправи такова искане за повишаването му от архиепископ в митрополит.

След известно време, в средата на месец април (19 април) Архиепископ Теодосий получава отговор, чрез официално писмо от канцеларията на Свещения Синод, разписано от Епископа на Плоещ г-н Варлаам, Викарен Епископ на Румънския Патриарх Даниил. Отговорът на писмото от 5 страници всъщност представлява обвинителен акт за противоканоничното поведение на Архиепископа на Томис, в най-различен аспект.

В писмото на Свещения Синод, Архиепископ Теодосий (Петреску) е обвинен, че е искал да повиши Архиепископията на Томис в Митрополия заради неговата „лична амбиция“, без да гарантира, че са изпълнени всички канонични и законови условия за това, съгласно Устава на Румънската Патриаршия.

В писмото са засеганти редица казуси, свързани с поведението на Архиепископа през периода на пандемията от коронавирус, дори и преди това, вкл. негови публични изяви с обвинения и такива по време на проповеди вътре в храма.

Православната Църква на Румъния, чрез писмото на Негово Блаженство Патриарх Даниил, обвинява Високопреосвещения Архиепископ на Томис Теодосий в „лична амбиция“, които нямат нищо общо с пастирската мисия и препоръки на Патриаршията.

Архиепископ Теодосий е обвинен и в това, че с поведението си създава постоянно провокации, които са насочени срещу Православната Църква.

Той е критикуван за инициативите му по време на пандемията, които сериозно уронват престижа на Църквата и създават провокативно отношение срещу нея.

Именно в периода на пандемията отношенията между Патриарх Даниил и Архиепископ Теодосий са на критично ниво и изключително взривоопасни, с оглед провокатичното отношение на втория по време на пандемията.

Молбата, изпратена до Румънската Патриаршия от Архиепископията на Томис е недостатъчно аргументирана, тъй като издигането на Архиепископията на Томис до ранг на Митрополия не е обосновано от мисионерска нужда, към настоящия момент, а по-скоро от лична амбиция на нейния Архирей“, се казва в писмото.

Въпреки че често Архиепископията на Томис създава противоречива картина, като се противопоставя на препоръките и разпорежданията на Румънската Патриаршия, тя все още иска от Румънската Патриаршия да издигне Архиепископията в ранг на Митрополия. В Архиепископията на Томис законовите, подзаконовите норми и правилата на Свещения Синод често се нарушават като например: ръкополагане на клирици от други епархии, без те да са представили каноничните изходни документи от епархията, към която принадлежат, допускането до докторантури на кандидати с оценки под 8,5 пункта, прием на свещеници и монаси от други епархии без съгласието на кириарсите на съответните епархии и др. канонични нарушения”, се казва в решението на Синода, инициирано от Негово Блаженство Патриарх Даниил.

Освен това документът, публикуван от  G4Media, показва, че Архиепископията на Томис има „проблеми от административно, икономическо, канонично и образователно естество“ и показва, че някои от тях са били обсъдени на заседанието на Свещения Синод от 25 февруари 2021.

Документът показва също, че някои инициативи на архиепископията Томис по време на пандемията „създадоха разгорещени дискусии в медиите както и лош имидж на Православната Църква, особено след като бяха придружени и от провокативно отношение, липса на пастирска тактичност и лоша комуникация с висшия църковен орган (Свещеният Синод – Бел. авт), което се изразява в дух на недисциплинираност и бунт”.

Официалното решение на Синода, изпратено като писмо до Архиепископа на Томис Теодосий също така подчертава проблемите в процедурата за придобиване на докторска степен, ръководена от Архиепископията като плагиатски тези, професори, които не са несвързани с дисциплината, недостатъци в писането на докторската теза и пр.

Архиепископията на Томис също е обвинена, че е отказала да плати старите си сметки от 2016 г., възлизащи на близо половин милион леи или по-конкретно 468 822 леи, които тя дължи на Патриаршията, като е даден за пример с дълга към Печатницата на църковните книги.

От друга страна, Архиепископ Теодосий още от самото начало на пандемията от коронавирус се е откроявал с това, че се противопоставя на всички мерки за борба с вируса, наложени от държавните власти, както и тези, които са наложени като задължителни от Свещения Синод на Румънската Патриаршия.

В писмото се припомня и за неговото самочинно поведение в организирането на втора служба за Възкресение Христово през 2020 г., отказа на използва лъжичка за еднократна употреба за причастяването на вярващите с Тялото и Кръвта Христови както и воденето от негова страна на вирулентен дискурс (дискусия и дебати, които създават предпоставка за увеличаване броя на заразените) срещу ваксинирането и опазването здравето на хората.

Източник: evz.ro

Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal