Проведе се заседание на Патриаршеския съвет на директорите на Сръбската Патриаршия


Автор: Александър Иванов

На 11 май 2021, след призоваване на Светия Дух по време на молитва от Крушевацкия Епископ Давид в присъствието на Шумадийския Епископ Йоан и представители на сръбските православни епархии, се проведе редовно годишно заседание на Патриаршеския съвет на директорите на Сръбската Патриаршия, предава пресслужбата на Патриаршията.

Това събрание на епархийските представители, които се грижат и контролират материално-финансовите операции на Сръбската Патриаршия. Заседанието бе водено от Сръбския Патриарх Порфирий.

Бяха обсъдени различни въпроси, касаещи делата на Патриаршията. Бяха приети доклади за финансови операции, правни дела и други.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal