Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава на 11 и 12 май 2021

In other languages: GR


Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава на във вторник на 11 май и в сряда на 12 май 2021, на своята 164-та Синодална сесия, за да разгледа въпросите от текущия дневен ред.

От Свещения Синод на Еладската Църква

Източник: Εκκλησία της Ελλάδος

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal