Папа Франциск: Злоупотребата с малолетни е „психологическо убийство“

„Злоупотребата с деца е вид „ психологическо убийство“и всички държави имат дълга да защитават децата. Това каза папа Франциск в словото се пред около петдесет членове на Асоциация „Метeр“, която повече от 30 години води борбата срещу педофилията в Италия и в други страни и в защита на малтретирани деца.

Вашата работа е необходима повече от всякога, така както и „обновена решителност от страна на обществените институции и по-голяма осведоменост на цялото общество за борба с тази драматична реалност“. Заедно с това папата горчиво констатира:

Злоупотребата с деца е вид „психологическо убийство“ и в много случаи заличаване на детството. Затова, защитата на децата срещу сексуална експлоатация е задължение на всички държави, които са призовани да идентифицират както трафикантите, така и насилниците. Заедно с това са необходими разобличаването и превенцията в различните области на обществото: училището, спорта, творческите и културната области, религиозните общности и отделните хора. Освен това, за защитата на непълнолетните и в борбата с педофилията трябва да бъдат подготвени специфични интервенции за ефективна помощ на жертвите.

Франциск насърчи членовете на асоциацията да продължат работата си „без колебание“, с особено внимание към образователния аспект, „за да формират солидна съвест у хората и да изкорени културата на злоупотреба и експлоатация“.

Папата коментира логото на Асоциацията: буквата М, в която са изписани 12 звезди „символ на короната на Дева Мария, Майка на Исус и майка на всички деца“:

Тя, грижовна майка, която изцяло отдадена на обичта своя Син Исус. Тя е пример и водач за цялата Асоциация, стимул за евангелско милосърдие и обич към жертвите на робството и насилието. Милосърдието към ближния е неотделимо от Божието милосърдие към нас и което ние имаме към Него. Ето защо ви призовавам винаги да вкоренявате ежедневната си дейност в ежедневната ви връзка с  Бог: чрез лична и общностна молитва, в слушане на Неговото Слово и най-вече в Евхаристията, тайнството на единството и връзката с милосърдието.

Накрая, папата изрази благодарността и признателността си за това, което Асоциацията прави: „Не се страхувайте пред недоразумения и трудности; вървете напред със смелост и постоянство. Насърчавам ви да продължавате служението си в тази благородна социална дейност и да предлагате своя ценен принос за закрила на детето. Придружавам ви с молитвата и благословията си”.

Източник: Vatican NEWS

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal