Официално комюнике от първото заседание на Свещения Синод на Православната Църква на Украйна, проведено в новата Синодална зала | СНИМКИ

In other languages: UKR


Превод: Йордан Георгиев

24 май 2021 г.

На 24 май 2021 г. в Синодалната зала на Митрополитския дом – Резиденцията на Предстоятеля на Православната Църква на Украйна в Златовърхия Монастир на Свети Архангел Михаил в Киев, се проведе редовно заседание на Свещения Синод на Украинската Православна Църква (Православна Църква на Украйна), под председателството на Негово Баженство Митрополита на Киев и на цяла Украйна г-н г-н Епифаний. На заседанието взеха участие всички членове на Синода, с изключение на Харкивския и Изюмския Архиепископ г-н Атанасий, който отсъства поради влошено здраве.

По молба на Лвивско-Сокалския Митрополит г-н Димитрий Синодът благослови измененията в Устава на Лвивската православна духовна академия.

Одобрен е и образецът (стандартен) Устав за монастирите на УПЦ (ПЦУ). Бяха дадени благословии за откриването на нови монастири и за назначаването на монастирски ръководители.

Синодът одобри процедурата за даване на благословии за подстригването на монаси и монахини във велика схима (велик ангелски образ, най-високата от трите степени на монашеския подвиг). Такава благословия ще бъде давана в писмена форма само от Предстоятеля на ПЦУ въз основа на препоръките на управляващия епископ, монастирския ръководител и духовника само за лица, които са били в монашество не по-малко от 20 години.

Синодалните решения дават редица протоколни инструкции за подготовка и разглеждане на въпроси от църковния живот, които трябва да бъдат подредени. Създадена беше и комисия, оглавявана от Митрополита на Донецк и Мариупол Сергий, която ще разглежда конфликтната ситуация, възникнала в Харкивско-Полтавската Епархия.

По предложение на Виницко-Барски Митрополит Симеон, председател на Синодалната комисия за канонизиране на нови светии, Ужгородският и Карпатски Епископ Кирил, протоиерей Богдан Огулчански и Евгени Александрович Николски са включени като членове на комисията.

Синодът избра:

  • Преосвещения Одески и Балтски Епископ Павло (Юристий) за нов Хмелницки и Камянец-Подилски Епископ, като го освободи от управление на Одеската Епархия;
  • Преосвещения Лугански и Старобилски Епископ Атанасий (Яворски) да заеме овакантената катедра на Одеска Епархия, като го освободи от управлението на Луганската Епархия;
  • Преосвещения Епископ Лаврентий (Михович) за нов Лугански и Старобилски Епископ като в същото време го освободи измежду Викарните Епископи на Киевската Епархия.

Поради карантинните ограничения Свещеният Синод реши да отпразнува 1033-ата годишнина от покръстването на Рус-Украйна на 27 – 28 юли 2021 г. в Киев и Епархиите, без да организира поклонение и традиционно литийно шествие – по същия начин, както направи миналата година.

Свещеният Синод на УПЦ (ПЦУ) изслуша репортажи за множество систематични прояви на информационен, правен и силов натиск от страна на поддръжниците на Руската Православна Църква в Украйна върху общности, духовенство и вярващи на Православната Църква на Украйна, отнемането на храмовете на общностите на ПЦУ или създаването на пречки пред общностите на ПЦУ за използването им, както и друго имущество.

От Обединителния Събор и формирането на Православната Църква на Украйна поддръжници на Руската Православна Църква в Украйна систематично оказват натиск върху религиозните общности, които решат да последват Томоса за автокефалията на ПЦУ и да бъдат част от Православната Църква на Украйна и да продължи този стремеж на своето общо събрание и като реализират този свой стремеж в съответствие със законодателството на Украйна и с решение на свиканото от тях общо събрание.

По този повод Синодът прие специално изявление „За системната намеса на поддръжниците на Руската Православна Църква в Украйна (РПЦвУ) в дейността на религиозните общности на Украинската Православна Църква (Православна Църква на Украйна)“, в което по-специално се казва:

Свещеният Синод изказва възмущението си от широко използваната практика от поддръжниците на Московската Патриаршия в Украйна за отнемане на храмове на общностите на ПЦУ, възпрепятстване използването на тяхната собственост и извършване на богослужения, информационен, правен и силов натиск на поддръжниците на РПЦвУ чрез разпространение на неистини за конфликтите, в които поддръжниците на Московската Патриаршия са въвлекли общностите на Православната Църква на Украйна (именно такива неистини и манипулации получава като информация и Ловчанският Митрополит Гавриил, който няма реална преценка за действителната ситуация в Украйна – Бел. прев.).

Синодът призовава привържениците на РПЦвУ да спрат тази практика, да спрат разпалването на религиозна омраза, да покажат конструктивно отношение към свободната воля на вярващите и да я уважават.

Възползвайки се от възможността, Свещеният Синод отново призовава ръководството на Московската Патриаршия в Украйна да не разчита „на князе, на синове човешки“ (Псалом 145:3), на проруските политици и тяхното влияние, а на признаването на истината, последвайки Томоса за автокефалия на Украинската Православна Църква и започвайки с конструктивен диалог с Православната Църква на Украйна“.

След като изчерпа всички въпроси от дневния ред, Свещеният Синод закри заседанието с молитва.

От Секретариата на Свещения Синод

Източник: pomisna.info

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal