Новите учебници на Българската Патриаршия по религия за VI и VII клас са одобрени от оценителите на МОН

В Деня на българската духовност, просвета и култура честитим на всички Националния празник 24 май и с радост информираме за следното:

На 21 май 2021 г. в дирекция „Учебници и училищна документация“ на МОН бе проведено открито заседание – част от текущия конкурс за учебници по Религия. На него г-жа Пенка Иванова, директор на дирекцията, обяви, че синодалните учебници по „Религия – Християнство-Православие“ са оценени като отговарящи на държавния образователен стандарт. Това придвижва проектите на Църквата към последния етап от конкурса – даването на положителна оценка от учителите по места – за приложимостта на учебниците в практиката.

След като БПЦ изработи и дари в България и чужбина учебниците си за 1. – 5. клас, предстои да предложи на българските учители и ученици още уникални учебници. Желанието на Църквата е да осигури с изрядни учебници по Православие началния и прогимназиалния етап на обучение по Религия за следващата 2021 / 2022 учебна година.

Екипът на Св. Синод отдадено продължава своята работа по учебниците за 8. – 12. клас – в прослава на Св. Троица, с благодарност към нашите първоучители и в полза на българските деца.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Източник: Българска Патриаршия

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal