Международен ден за борба срещу хомофобията, трансфобията и бифобията, 17 май 2021: Декларация на върховния представител от името на ЕС

Всички се раждат свободни и равни по достойнство и права. На Международния ден за борба срещу хомофобията, трансфобията и бифобията Европейският съюз потвърждава категоричния си ангажимент да зачита, защитава и насърчава пълноценното и равноправно упражняване на човешките права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ).

По света все още има хора, които ежедневно се сблъскват с насилие, изключване и дискриминация поради своята действителна или предполагаема сексуална ориентация и полова идентичност или половите си характеристики. ЕС продължава да е особено обезпокоен от факта, че в 69 държави отношенията по взаимно съгласие между лица от един и същи пол са криминализирани, като в правната система на 11 от тях се предвижда смъртно наказание за хомосексуализъм.

Пандемията от COVID-19 доведе до още по-високи равнища на насилие и дискриминация срещу ЛГБТИ, включително домашно насилие, слово на омразата онлайн и офлайн и престъпления от омраза. Те често се сблъскват със заклеймяване и дискриминация при достъпа до здравни услуги. Освен това пандемията доведе до стесняване на гражданското пространство и увеличаване на произволните арести и задържания, физическите нападения и психологическите травми за защитниците на човешките права на ЛГБТИ. Тези актове са неприемливи и ЕС подчертава, че е важно да се сложи край на тяхната безнаказаност.

ЕС предприема действия в световен мащаб с цел предотвратяване и осъждане на всички форми на дискриминация срещу ЛГБТИ, включително хомофобското, бифобското и трансфобското насилие, като същевременно се насърчава достъпът им до равни възможности във всички сфери на живота. Важно е в световен мащаб да се води борба с дискриминационните закони, политики и практики, включително криминализирането на отношенията по взаимно съгласие между лица от един и същи пол. Наред с другото подобни практики излагат непропорционално ЛГБТИ на безработица, социално изключване и бедност.

ЕС ще продължи да стои начело на усилията за гарантиране на пълноценното и равноправно упражняване на човешките права на ЛГБТИ. Чрез обновената си рамка за вътрешна и външна политика, по-специално Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията (2020—2024 г.) и първата по рода си Стратегия на Европейската комисия за равнопоставеност на ЛГБТИК за 2020—2025 г., ЕС работи за постигане на равнопоставеност във всички сфери на живота както в ЕС, така и извън него.

В съответствие с мотото на международния ден тази година „Together: Resisting, Supporting, Healing!“ („Заедно: за устояване, подкрепа, оздравяване!“), ЕС ще продължи да се бори с дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност, като изтъква уязвимото положение на ЛГБТИ при възстановяването от COVID-19 и призовава за по-справедливи, по-приобщаващи и по-устойчиви общества. Той ще работи с държавите партньори посредством политически диалог и ще продължи да подкрепя организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека с оглед защитата и насърчаването на пълноценното и равноправно упражняване на човешките права на ЛГБТИ и зачитането на многообразието.

За да се гарантира правото на всеки да избира свободно какъв да бъде и кого да обича, са необходими съвместни усилия от всички и всеки ден.

Източник: Council of the European Union


 

Donate to Doxologia Infonews

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ