Комисията на САЩ за международна религиозна свобода отново включи Русия в списъка на страните, в които свободата на религията системно се нарушава

In other languages: RUS


Автор: Александър Иванов

Комисията на САЩ за международна религиозна свобода публикува в края на април 2021 своя годишен доклад за състоянието на свободата на съвестта и религията в света. Русия отново е включена в списъка на страните, в които състоянието на тези свободи „предизвиква особено безпокойство“.

Заедно с Русия, в списъка бяха включени още 13 държави: Индия, Сирия, Виетнам, Мианмар, Китай, Еритрея, Иран, Нигерия, Северна Корея, Пакистан, Саудитска Арабия, Таджикистан и Туркменистан.

Причината за включването на Русия в най-негативния списък на USCIRF е „системни, продължителни и груби“ нарушения на религиозната свобода. Според авторите на доклада, ситуацията в тази област през 2020 в Русия се е влошила. Авторите на доклада са най-загрижени от продължаващото преследване на религиозни малцинства и мюсюлмани.

Споменава се за наказателното преследване на Свидетелите на Йехова, срещу които през годината са образувани 188 наказателни дела и са извършени 477 претърсвания в домовете на вярващи.

Особено беше отбелязано преследването на мюсюлманите в рамките на антиекстремистката политика. Мюсюлманите са били подложени на този вид натиск най-често в Крим и Северен Кавказ, където е имало многобройни злоупотреби от силите за сигурност. Сред незаконно преследваните са по-специално последователите на Саид Нурси и Джамаат Таблиги.

Според авторите на доклада, Русия се нарежда на трето място в света по брой наказателни дела за „богохулство“ след Пакистан и Иран, и води в броя на наказателните дела, свързани с преследване на оскърбени религиозни чувства в социалните мрежи.

Докладът препоръчва на американските власти „да наложат целенасочени санкции срещу руските правителствени ведомства и служители, отговорни за тежките нарушения на религиозната свобода“.

Авторите на доклада препоръчват да си сътрудничат с европейските държави по въпроса за санкциите „с цел да окажат натиск върху Русия и да спрат нарушенията на религиозната свобода“.


 

Donate to Doxologia INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎