Йерусалимският Патриарх Теофил III: Благодатният огън е икуменическо събитие

Автор: Александър Иванов

В интервю пред Vatican NEWS, Йерусалимският Патриарх Теофил III разказва за Светия Огън, който характеризира Литургията на Велика събота и ежегодно събира хиляди поклонници от различни християнски вероизповедания на Гроба Господен в Йерусалим.

Произходът на чинопоследованието за Светия Огън датира от времето на зараждането на Църквата, когато започнали да се развиват литургическите практики, и то се явява една от най-древните практики в нашата традиция на Йерусалимската Църква” – казва Патриархът.

Става дума за преживяването на неръкотворната светлина, която изхожда от Светия Гроб и която символизират запалените свещи, разпространяващи тази светлина не само във вътрешността на храма, но и по целия свят. Във всеки православен храм в началото на пасхалната литургия вярващите приемат светлината чрез свещта, запалена от свещеника от огъня в Йерусалим.

Патриарх Теофил особенно подчертава икуменическото значение, което има чинопоследованието за Светия Огън: „Чинопоследованието за Светия Огън – това е наистина икуменическо събитие, в този смисъл, че то обединява не само всички християни, но и всички хора на добра воля, без каквито и да било различия, по целия свят, започвайки от нашата местна общност. Това е важен момент за нас, православните християни, но също и за всички участници: арменци, копти и сирийци, за католиците от римски обряд, англиканите, лутераните и дори за хората от други вероизповедания, които ежегодно не искат да го пропуснат”.

На въпроса, как в православната традиция се тълкува това чинопоследование и има ли то свръхестествено измерение, Патриарх Теофил отговори: „Доколкото това се случва в утрото на Велика събота, тоест в навечерието на Пасха, обрядът на Светия Огън е най-вече предвъзвестяване на Христовото Възкресение. Както в източната, така и в западната традиция самата идея за Светия Огън е символ на нов живот във Възкресението, същото се отнася и към самото чинопоследование. Така, както огънят гори и сияе в Гроба, така и Господ Иисус възсиява в пасхалното утро. (…) Това има и свръхестествено измерение: приближавайки ни към тайнната на Възкресението, този обряд пробужда духовно обръщане – то прави Възкресението по-реално, по-непосредствено в нашите очи, уверявайки ни, че можем да разчитаме на любовта на Бога към нас, и подбуждайки ни към голямо духовно усърдие“.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal