Д-р Мустафа Алиш Хаджи е преизбран за главен мюфтия


Д-р Мустафа Алиш Хаджи беше преизбран за главен мюфтия при провеждането на Националната мюсюлманска конференция. Той ще ръководи Мюсюлманското изповедание в Република България през следващите 5 години.

Искам да изкажа безкрайната си благодарност на всеки един от вас, затова че оставихте вашите ангажименти и дойдохте днес да покажете съпричастност към делата на мюсюлманите в България. Искам да благодаря на всеки един от вас за подкрепата, която оказахте за още един мандат! Искам да ви уверя, че ще направим всичко възможно да чуем вашите предложения, да се опитаме да решаваме проблемите заедно! Молбата ми е да бъдем максимално активни, защото само това ще ни помогне да вървим по този път и да покажем, че сме достойни последователи на Мухаммед (с.а.с.). Аллах Теаля казва: работете и Аллах ще види вашите дела!“, бяха думите, с които главният мюфтия се обърна към делегатите и гостите в зала 1 на НДК след като беше преизбран.

За председател на Висшия мюсюлмански съвет беше преизбран и досегашният председател Ведат Сабри Ахмед.

Благодаря на всички, които подкрепиха избора ми за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Ще направя всичко възможно, според моите възможности, за развитието на Мюсюлманското изповедание в Република България като бъда открит, искрен, принципен, конструктивно-критичен. Моля се на Аллах да ни дари със сили, с които да осъществим поставените пред нас цели и задачи, с които вие ни ангажирахте! Нека Аллах да улесни пътя на всички хора, които са ангажирани в структурите на Мюсюлманското изповедание!“, каза на свой ред председателят на Висшия мюсюлмански съвет.

Националната мюсюлманска конференция избра и нови членове на Висшия мюсюлмански съвет. В колективния ръководен орган влизат:

1.    Мурат Пингов

2.    Ахмед Хасанов

3.    Бейхан Мехмед

4.    Джелал Фаик

5.    Селяттин Мухарем

6.    Басри Еминефенди

7.    Неджми Дъбов

8.    Мехмед Аля 

9.    Месут Хасанов

10. Турхан Хасан

11. Салих Халил

12. Акиф Акифов

13. Мурад Бошнак

14. Шериф Хюсню

15. Ерхан Реджеб

16. Мухаммед Камбер

17. Хасан Мустафов

18. Шенол Исмаил

19. Сейхан Мехмед

20. Кемалеттин Амза

21. Нутфи Нутфиев

22. Рехин Али

23. Ахмед Пехливан

По право членове на Висшия мюсюлмански съвет са председателят на Съвета Ведат Ахмед, както и главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи.

1039 делегати от 1305, имащи право на глас, присъстваха на Националната мюсюлманска конференция в зала 1 на НДК.  Форумът отдаде почит на най-възрастния и най-младия делегат на Конференцията. Това бяха 89-годишният Хасан Бозов от с. Голямо Църквищ, обл. Търговище и 18-годишният Зафер Саид Сабри от с. Овен, обл. Силистра.

Националната мюсюлманска конференция завърши с обща снимка на ръководството на Мюсюлманското изповедание в Република България.

Източник: Главно мюфтийство на България

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal