В Московската Патриаршия подготвят списък с разрешени и забранени професии за свещеници


В Руската църква обсъдиха допустимите за свещеници светски професии. Документът се подготвя от т.нар. „Междусъборно присъствие“ – орган, подготвящ текстовете за разглеждане и приемане от Архиерейския събор на РПЦ. Архиерейският събор ще се проведе в средата на ноември, а Междусъборното присъствие вече даде гласност на някои от подготвяните документи. Сред тях е и „За светската трудова дейност на свещенослужителите“. Отбелязва се, че свещеникът не може да служи в армията, като става дума не за капеланите, а за военните, които участват във военни действия и носят оръжие.

За свещениците не е допустимо и професионалното занимаване със спорт заради пълното отдаване на време и сили, които такава професия изисква. „Не може спортистът да съчетае това със свещеническото служение, което също предполага цялостно посвещаване. Човек трябва да посвети себе си или на едното, или на другото“, заяви игумения Ксения (Чернега), член на Междусъборното присъствие.

В документа се предлага да се забрани на свещениците всяка сценична дейност, както и участия в музикални шоу-програми, каквито случаи има в Русия. Такъв е случаят с Иван Охлобистин, който в продължение на пет години – от 2005 до 2010 г. съвместява свещеническата и актьорската професия, след което подава молба до патриарх Кирил за оттегляне от свещеническото служение „поради вътрешни противоречия“. През 2015 г. руският монах Фотий спечели четвъртото издание на музикалното шоу „Глас“ и известно време съвместяваше музикалната кариера и монашеското си служение.

Не се забранява свещениците да работят като шофьори, въпреки съществуващия риск те да предизвикат катастрофа и да причинят нараняване или смърт на друг човек. Те могат да бъдат и лекари, без да участват в дейности като аборт или евтаназия. Според авторите на проекта за свещениците са подходящи различните интелектуални и творчески дейности като учител, преводач и художник. Те могат да търгуват и със стоки от своето стопанство. Предпремаческата дейност не се насърчава, заради възможните рискове, в това число и репутационни, които могат да причинят неизпълнени договори и др. подобни. Лихварството се забранява изрично.

Текстът на документа предстои да бъде публикуван. Той подлежи на по-широко обществено обсъждане, преди да бъде внесен за разглеждане на Архиерейския събор. Дискусията по него започна още през 2018 г. на страниците на „Журнал Московской патриархии“, като предизвика нееднозначни реакции и коментари сред клириците.

Източник: dveri.bg

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal