Εκκλησία της Ουκρανίας: Κατοχυρωμένη νομικά η μετάβαση των ενοριών στην Εκκλησία μας | ΦΩΤΟ

In other languages: UKRBG


Του Κώστα Ονισένκο

Οι κατηγορίες που εξαπολύει το Πατριαρχείο Μόσχας κατά της Εκκλησίας της Ουκρανίας για δήθεν αρπαγές ναών από τους εκπροσώπους της εν Ουκρανία Ρωσικής Εκκλησίας είναι εντελώς αβάσιμες, γεγονός που αποδεικνύεται όχι μόνο νομικά αλλά και με δικαστική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ουκρανίας.

Αυτό αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Ουκρανικής Εκκλησίας.

Στις 6 Απριλίου εκδικάστηκε σε ανώτατο επίπεδο η πρώτη από τις περίπου 100 δικαστικές υποθέσεις, στις οποίες το Πατριαρχείο Μόσχας στρέφεται κατά της Ουκρανικής Εκκλησίας για υποθέσεις “μεταβάσεων” ενοριών προς την Τοπική Αυτοκέφαλη Εκκλησία.

Στην ανακοίνωση της Ουκρανικής Εκκλησίας τονίζεται ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για δήθεν αρπαγή ναών της Ρωσικής Εκκλησίας καθώς βάση την ουκρανική νομοθεσία, οι ναοί δεν ανήκουν στην Εκκλησία αλλά στην κάθε ενορία ξεχωριστά.

Η απόφαση να περάσουν στην Εκκλησία της Ουκρανίας, ανήκει στις ενορίες και λαμβάνεται έπειτα από γενική συνέλευση των ενοριτών.

Η δυνατότητα μετάβασης αυτή μάλιστα επιβεβαιώθηκε από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ουκρανίας, που ελήφθη στις 6 Απριλίου.

Ταυτόχρονα, οι παρεμβάσεις που κάνουν οι “μειοψηφίες” που υποστηρίζουν την παραμονή στη Ρωσική Εκκλησία, αντιτίθενται στην ουκρανική νομοθεσία.

Τα συγκεκριμένα άτομα αρνούνται ακόμα και τη δυνατότητα που τους παρέχει η Ουκρανική Εκκλησία προκειμένου, με στόχο τη διασφάλιση της ειρήνης, να τελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στους ίδιους χώρους σε διαφορετικό χρόνο.

Η Ουκρανική εκκλησία καλεί τις κεφαλές του Πατριαρχείου Μόσχας σε παραγωγικό διάλογο και σε αναγνώριση του Τόμου Αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: OrthodoxTimes.gr

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal