Синодът на Еладската Църква за Страстната седмица и Пасха: До 100 вярващи в храм, един вярващ на 25 кв.м., отстояние 2 м., задължителна двойна маска, вечерни богослужения с по-ранен час и self test за клириците и персонала в храма

In other languages: GR EN UKR RUS

Автор: Йордан Георгиев

На 21 април 2021 г., Постоянният Свещен Синода на Еладската Църква официално публикува „Енциклика 3041 относно функционирането на свещените храмове в периода на Великата седмица и Пасха“.

Енцикликата на Синода е разпратена на всички Високопреосвещени Митрополити, където подробно е разписан редът, по който ще бъдат извършвани всички богослужения, редът за стриктното спазване на ограничителните мерки и колко вярващи могат да присъстват на богослуженията, с оглед конкретни критерии за ограничане разпространението на коронавирус.

Ясно се подчертава, че тази година храмовете ще бъдат отворени за съучастие на вярващите във всички богослужения, но при строго разписани правила.

Енцикликата обхваща по-конкретно периода от 26 април 2021 г. Неделя Вайя (Вход Господен в Йерусалим) до 10 май 2021 г.

Съгласно Енцикликата присъствието на вярващия народ в Свещения Храм ще бъде в съответствие със съотношението 1 човек на 25 кв.м. и минимално отстояние между вярващите от 2 м., с допустимост максимум до 100 вярващи в един храм. В тази бройка не влизат свещенослужителите и служителите в свещените храмове.

Вярващите се задължават този път да носят двойна маска, а не единична, както беше досега. Разбира се дезинфектантите остават, както и влизането и излизането през различни места в храма. За свещенослужителите и служителите в храма преди богослужението са длъжни да си направят сами тест, т.н. self test, които са на разположение във всеки храм.

В случай, че пристигналите за богослужение вярващи християни са повече от допустимия брой, те няма да бъдат връщани, а ще бъдат помолвани да остават в дворните пространства, където също ще могат да съучастват в богослужението, при 10 кв. м. за един човек и отстояние един от друг минимум 2 м.

Заради вечерния час в Гърция и наложената забрана за движение, вечерните богослужения през Страстната седмица от Неделя Вайя до Велика Сряда ще започват в 18:30 ч.

На Велики Четвъртък Последованието по умиването на нозете ще започне в 17:30 ч., на Велики Петък Последование на Опело Христово ще започне в 18:00 ч., а Литията ще бъде извършена само около Свещения Храм, не както по принцип се извършва в Гърция чрез голямо Литийно шествие на вярващите, което тръгва от храма и завършва в центъра на съответното населено място – село или град.

Вечерта на Велика Събота ще бъде спазен следният богослужебен литургичен ред:

  • 20:10 ч.: начало на Последованието на Полунощницата
  • 20:45 ч.: „Приидите, приимите свет от невечерняго Света, и прославите Христа…“ от Царските Двери.
  • 21:00 ч.: „Христос Воскресе“ (10 пъти) от площадката извън Свещения Храм и т.н. Възкресната Литургия трябва да е приключила до 22:30 ч., за да се спази вечерния час. До този час всички вярващи, които желаят могад да се причастят с Тялото и Кръвта Христово.

Там, където има повече от един свещеник в един храм, се извършват повече богослужения в един ден, според църковния обичай и практика.

Синодът препоръчва на уязвимите групи (възрастни, болни) да си останат по домовете с цел защита на тяхното здраве.

Що се отнася до отслужването на Светите Тайнства Венчание, Кръщение и Изходните Последования, ограничението за присъствието на не повече от 9 души вътре в храма, остават. В тази бройка не влизат свещенослужителите и служителите на храма, се казва в Енцикликата на Постоянния Свещен Синод на Еладската Църква.

Вечерният час през Страстната седмица и Неделя на Пасха започва от 22:00 ч. (до 22:30-23:00 ч. за първата Пасхална Литургия), а от Светли Понеделник от 23:00 ч.

В Неделя на Пасха се разрешава да се съберат до 9 души от две семества в закрито пространство, а на открито до 12 души, обяви говорителят на гръцкото правителство г-жа Аристотелия Пелони.


 

Donate to Doxologia INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎