Преставление или представление, престави се или представи се

Гръцко гробище. Снимката е илюстративна.

Автор: проф. Иван Желев Димитров за Двери БГ

По молба на читатели на Двери отново правим тази езикова бележка, която се оказва, че е твърде нужна не само за читателите на портала ни, а и за широката българска общественост. Защото много хора, в това число и журналисти, и общественици, се опитват да наподобяват странния църковен език, а резултатите често са нелицеприятни.

Всеки е забелязал, че в църковния съвременен български език тези две думи за умиране се използват в двете им форми – правилната (първата) и неправилната (втората). Отделен въпрос е, че сега с това твърдение объркахме още повече читателите: защо първата форма да е правилна, щом като такава дума няма в българския език?! И какво неправилно има в правилните български думи представление или представи се?

Двете думи са калки (тоест буквални преводи на думи и дори на частите на тези думи) от гръцки език, каквито има безброй в християнския български речник: благовестие, благословение, благодарение, благоговение (и сответните им глаголи), благочестие, дълготърпение, песнопение, славословие и пр.

Преставление е буквален превод още в старобългарския език на гръцката дума метастасис/μετάστασις. Тя идва от гръцкия глагол метистими/μεθίστημι, превеждан в онези векове като преставити ся (сега го ползваме като преставям се). На разбираем български език той означава премествам се, отивам другаде – ни повече, ни по-малко! И тук вече си е ясно: човек, след като душата му напусне тленното тяло, се премества (при Бога), отива на друго място, различно от досегашното и тукашното, земното.

Само че хората, които не знаят това, си използват съществуващите в нашия език думи представям се и представление. Така се получава едно объркване, от което излизане комай няма. Ползващите съвременните думи имат разбирането, че със смъртта си човек се представя пред Бога, а съответно смъртта му е представяне пред Бога, като представление е наистина малко встрани, но нали в този странен църковен език има толкова необичайни неща!

Какъв е изходът от това заплетено положение? Радикалният е да не се използват тези две старинни думи, които нямат съответствие в съвременния ни език, а да се използват синонимите, както го правят поне 95 процента от българите: умиране, отиване от този свят, съответно умря, отиде си. Със сигурност с непонятни думи не се постига по-добър ефект. А безспорно ползването на старинните думи си е чиста претенциозност, но тя никого не ползва.

Решението на привържениците на старинните думи и изрази е хората да учат такива думи, че и въобще църковнославянски език. Колко му е?! Само че на практика това никога няма да се получи. И бъркането на преставление с представление ще продължи безкрай.

Източник: Двери БГ

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal