Престави се в Господа Архимандрит Сарандис Сарандос от Митрополията на Кифисия

In other languages: GR

Превод: Йордан Георгиев

Тази вечер последния си дъх остави уважаваният и известен в цяла Гърция Архимандрит Сарандис Сарандос, който служеше в енорията на Успение Богородично в Амарусио, Свещена Митрополия на Кифисия, Амарусион, Оропос и Маратонас.

Към този момент няма информация за деня на неговото опело и погребение.

Бог да го прости! Царство му небесно!

Източник: Orthodoxia INFO

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal